Evangelizavimas Internete

 

99 procentų problema
Pilkoji matrica
Dvi svetainės
X spektras
Jaučiami poreikiai
Krikščioniškas žargonas
Lenkijos pavyzdys
Liudijimų rašymas
Angelės istorija
Santykiai ir draugystė
Bendruomenės kūrimas
Tiltų strategija
Bažnyčių svetainės
Hobis ir pomegiai
Postmodernizmas
Pokalbių kambariai
Filmų interpretavimas
Dievas gali panaudoti ir tave
Gyvenimo prasmė
ieškauDievo.lt

"Nuostabi nauja technologija leidžia platinti tekstą visame pasaulyje. Dėl jos greitai krenta informacijos reprodukavimo ir platinimo kaina, ko pasėkoje pirmą kartą didelė masė žmonių gali savo namuose turėti tekstą ir paveikslus"

Gutenbergo presasJūs atspėjote - čia kalbama apie spausdinimo preso išradimą. Gutenbergas išradus presą knygų spausdinime įvyko revoliucija. Šventasis Raštas galėjo paplisti visame pasaulyje ir tapti prieinamu kiekvienam žmogui.

Šiuo metu vyksta kita revoliucija, kuri taip pat atneš didžiulių pasikeitimų - tai skaitmeninė revoliucija. Štai jau 2004 m. gruodyje manoma jog Lietuvoje buvo virš 1 milijono interneto vartotojų. Internetu bent kartą per savaitę naudojosi 20-23 proc. gyventojų. Internete lankosi daugiausia jaunesni ir labiau išsilavinę žmonės.

Skaitmeninė informacija tampa prieinama kiekvienam žmogui. Todėl manoma, jog ši pastarojo revoliucija atneš didelių pokyčių evangelizme bei Kristaus mokinių ugdyme.

Profesorius B Brasher, knygos Give me that Online Religion (Jossey-Bass) autorius, teigia: 

"Kompiuterių naudojimas religinei veiklai tinkle... gali tapti dominuojančia religijos forma ateinančiame amžiuje".


2010 m. kovo 27 d. (šeštadienį) Vilniuje vyks Evangelizmo internete konferencija. Kviečiame sudalyvauti...


Kasmet vyksta Evangelizmo internete pasaulinė diena. Kviečiame sužinoti apie ją daugiau...


Šioje svetainėje sukaupėme svarbiausią medžiagą, liečiančią evangelizmą internete. Ji išversta iš "Web Evangelism Guide" (angl.) jiems maloniai sutikus. Kadangi ne visi "Web Evangelism Guide" puslapiai buvo išverstai (dėl laiko ir lėšų stokos), tai kai kuriuos nuorodos susietos su angliškais puslapiais - prie jų parašyta "angl.". 


"Web Evangelism Guide" publikuoja kas dvi savaites elektroninį laikraštuką "WEB EVANGELISM BULLETIN", kuris pilnas įvairios naudingos informacijos apie evangelizavimą internete (angl.). Turbūt tai pats naudingiausias mano iki šiol sutiktas informacijos apie evangelizavimą periodinis šaltinis. Jį užsisakyti galite parašę tuščią el. laišką adresu: mailto:bulletin-subscribe@web-evangelism.com Ankstesni numeriai yra šiuo adresu: http://www.internetevangelismday.com/newsletter.php (angl.)


Lietuviška medžiaga apie evangelizavimą internetu

Kviečiame jus susipažinti su informacija, kuri padės jums skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją internetu. Šie principai yra bendri ir tinka ne tik internetui, bet ir kitai žiniasklaidai.

Nors labiausia norisi evangelija skelbti naudojant WWW tinklapį, tačiau teko skaityti, jog pats efektyviausias būdas yra ne šis, o gyvas pokalbis ir liudijimas IRC ar kitokiame kanale. Dar įdomus pastebėjimas - daugelio bažnyčių tinklapiai yra sukurti visiškai nesiekiant jų efektyvumo kaip evangelizacinių puslapių. Na, bet apie visą tai ir dar daug daug daugiau galite pasiskaityti šiuose puslapiuose.

99 procentų problema Apie evangelistinių puslapių trūkumą
Pilkoji Matrica Žmonių dvasinės kelionės supratimas
Tinklapių moterims analizė Kuri iš šių dviejų svetainių skirta nekrikščionims?
X spektras Interneto svetainių ir kitos žiniasklaidos įvertinimas evangelizmo požiūriu
Jaučiami poreikiai Kaip biblijiniu būdu atverti uždarus protus?
Krikščioniškas žargonas Nekrikščionims suprantamų žodžių vartojimo svarba.
Lenkų WWW evangelizmas Efektyvios WWW evangelizacijos Lenkijoje analizė
Liudijimų rašymas Liudijimų, kurie paliečia nekrikščionis, rašymo principai.
Angelės istorija (rtf) Liudijimų rašymo vadovėlis - 3 metodai, bet tik du tinka nekrikščionims 
Santykiai / draugystės Jėzaus metodų naudojimas evangelizme
Bendruomenės kūrimas Kaip padaryti, kad svetainės lankytojai jaustūsi savais
Tiltų strategija Pasitikime žmones ten, kur jie yra dabar
Bažnyčių WWW svetainės Idėjos ir strategijos bažnyčių interneto svetainėms, kurios padės pasiekti aplinkui gyvenančius žmones.
Pomėgių / hobių puslapiai Hobių puslapiai: didelis potencialas evangelizmui. Rašykite apie tai, ką gerai išmanote.
Kas yra postmodernizmas? Kaip šiuolaikinė žmonių pasauliežiūra turi įtakoti Evangelijos skelbimą.
Liudijimas pokalbių kambariuose Kaip dalinti savo tikėjimu internete realiame laike?
Filmų interpretacija Pamatykime žinią, kuri yra daugelyje šiuolaikinių filmų
Dievas gali tave panaudoti Ir jums Dievas turi paruošęs vaidmenį

 

Svetainė atnaujinta: 2018.05    Privatumo politika