99 procentų problema
Pradžia ] [ 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

99 procentai

Nesubalansuoti resursai

"Kai kurie nori gyventi ten, kur girdisi bažnyčios ar koplyčios varpai, o aš noriu turėti pagalbos namus pragaro kiemuose"

- Evangelistas pionierius C.T. Studd

Tai tapo jau beveik kaip taisyklė: 99% mūsų, 1% jų. Ją matome krikščioniškuose knygynuose, kuriuose pasižiūrėjus į knygų bei vaizdajuosčių pavadinimus matosi, jog didžiausia dalis visa ko yra sukurta vien tik krikščionims. Tas atsispindi leidiniuose vartojamoje kalboje, turinyje bei juose daromose prielaidose. O kiek leidinių yra tikrai evangelistiniai ir prieinami (suprantami) bažnyčiose nesilankantiems žmonėms, nežinantiems krikščioniškos kalbos ir koncepcijų? Tikrai nedaug!

Ši taisyklė dažnai atsispindi ir bažnyčių paramoje evangelizmui kitose šalyse. Internete situacija lygiai tokia pati. Dominuojanti dalis krikščioniškų puslapių yra skirti skaitytojui-krikščioniui.

Prašau, nesupraskite manęs neteisingai. Mums, krikščionims, reikia mokymo, ugdymo, padrąsinimo. Nuostabu, jei tie dalykai yra prieinami internete. Aš šlovinu Dievą už daugybę internete esančios medžiagos, kuri Kristaus Kūnui visame pasaulyje yra prieinama 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę ir yra palaiminimas. Tačiau tragiškai trūksta evangelistinių WWW puslapių anglų kalba, jau nekalbant apie lietuvių ar kitas kalbas.

Situacija taps aiškesnė, jeigu suprasime procesą, per kurį eidami žmonės tampa krikščionimis. Vienas iš vaizdžių šio proceso paaiškinimų yra taip vadinama Pilkoji matrica.

Problemos pavaizdavimas vizualiai

Jeigu jūs dar nesusipažinęs su Engelio skale ir jos labai naudinga modifikacija – Pilkąja matrica, tai pirmiau apsilankykite Pilkosios matricos puslapyje. Tuomet jūs suprasite, kaip su jos pagalba galima įvertinti žmogaus ar gyventojų bendrą dvasinę situaciją.

Po to pastudijuokite žemiau šiame puslapyje esantį neatitikimo grafiką, kuriame pavaizduota tipiška šalių situacija. Vertikalioje skalėje matysite dvasinį supratimą, kaip jis apibrėžtas Engelio skalėje. Ties kiekviena dvasinio supratimo verte yra atidėta žmonių dalis, kurių supratimas atitinka šią vertę. Dešinėje atidėtas krikščioniškos žiniasklaidos kiekis, kuris tai grupei yra prieinamas.

Krikščioniškos žiniasklaidos pasiskirstymo neatitikimas poreikiui


Žmonės

Kairėje esanti geltona zona vaizduoja žmonių procentą tipiškoje visuomenėje, esančių kiekviename Engelio skalės pozicijoje. Matote, jog bet kuriuo momentu tik maža žmonių dalis yra būsenoje, kurioje ketina apsispręsti. Daugiau žmonių yra pozicijose +2, +3 ir +4, nes šiose pozicijose judėjimas vyksta lėčiau. Mažiau žmonių yra pozicijoje +5, nes, kaip žinoma, ne visi krikščionys užauga į tikrą brandą.

Matome, kad šioje šalyje (gana sveikoje dvasiniu požiūriu) krikščionys sudaro gal 10% visų gyventojų.

 

WWW puslapiai/kita žiniasklaida

Raudona zona rodo į WWW puslapių (ir kitos žiniasklaidos) procentą, kuri faktiškai efektyviai tarnauja žmonėms, esantiems kiekviename Engelio skalės lygmenyje. Žinoma, kruopščiai sukurti puslapiai ar kita žiniasklaida gali pasiekti žmones esančius įvairiuose lygiuose. Kad pamatytume, kaip dvi iš pirmo žvilgsnio panašios interneto svetainės pasiekia skirtingas (Pilkojoje matricoje) moterų grupes, paskaitykite pavyzdžio analizę arba trumpai peržvelkite palyginimų grafiką šios analizės pabaigoje.

Naudodamiesi X-Spektru galime grubiai įvertinti, kurioje Pilkosios matricos pozicijoje esančius žmones interneto puslapiai pasiekia.

Aiškiai matome, kad tik mažytė dalis krikščioniškų puslapių bei kitos žiniasklaidos sėkmingai pasiekia žmones, neturinčius žinių apie Evangeliją. Daugiau yra tokių, kurios aiškina Evangeliją smalsaujantiems, tačiau didžiausia dalis tarnauja tikinčiųjų poreikiams.

Dar didesnis trūkumas yra WWW puslapių, nukreiptų į ne-vakarų šalis (anglų k.).

štai kokia yra ta skalė ir '99 procentų problema'.

 

Kodėl ši problema egzistuoja?

štai keletas įmanomų priežasčių:

1.      Kai kurie krikščionys galbūt mano, jog bet kokia krikščioniška medžiaga jau yra savaime evangelistinė, nes veikia pagal patarlę 'lašas po lašo ir akmenį pratašo'. Žinoma tiesa, kad ir nekrikščionys kartais suranda svetaines skirtas krikščionims (netgi tokias, kaip ši). Todėl visi tokie puslapiai turi turėti ir nuorodą į puslapį, kuriame paaiškinama Evangelija, kaip tai matome svetainėse Gospelcom.net (anglų k.) ir Crosswalk (anglų k.). Žinoma, Dievas iš savo gailestingumo gali žmogui prabilti per bet ką. Netgi į tokį puslapį, kaip "Mano mėgstamiausi Moody ir Sankey himnai" gali kartais užklysti nekrikščionys. Tačiau tokio puslapio nesiūlytume kaip strategiškai efektyvaus evangelistinio puslapio. Aš dar niekada atsitiktinai nesuradau svetainės, kuri man sukeltų kokį nors susidomėjimą, tarkim, ledo rituliu.

2.      Dažnai mes turime taip mažai prasmingų kontaktų (anglų k.) su nekrikščionimis, kad net užmirštame, kaip jie mąsto ir kokie yra jų poreikiai. Labai lengva užsiciklinti savo "uždaro būrelio mąstyme" bei laikytis to, ką jau žinome – tarnavimo kitiems tikintiesiems.
Tačiau Jėzus savo tarnavimo pradiniu tašku pasirinkdavo žmonių jaučiamus poreikius, o ne jų dvasinius poreikius. Jis naudojo istorijas iš kasdieninio gyvenimo (angl.), o ne dvasinių tiesų atskleidimą.

 

Mes lengvai galime padaryti neteisingą prielaidą, jog ir nekrikščionys gali lengvai suprasti evangelinį žargoną, kurį mes patys taip gerai žinome. Tačiau vieninteliai žmonės, kurie jį supranta, yra tie, kurie turėjo krikščionišką praeitį. Todėl naudojant tokią kalbą gal mums kažkiek ir pavyks pasiekti 'kažkada buvusius bažnyčioje', tačiau ' bažnyčios nelankančių' mes nepasieksime. Dalinė sėkmė gal kažkiek užtušuos tą faktą, kad mes pasiekiame tik mažą žmonių dalį. Tą kaip tik galime pamatyti vizualiai Pilkojoje matricoje. Mums naudinga suprasti, kaip masto nekrikščionys – paskaitykite Jay mintis (anglų k.).

Yra įmanoma ir būtina kiekvieną krikščionišką žargono žodį persakyti neutraliu, pasaulietišku ekvivalentu.

 

Tyrimai rodo, jog bet kuriuo metu daugelyje visuomenių apie 2% visų gyventojų yra ypatingai atviri Evangelijai. Kalbant Pilkosios matricos arba Engelio skalės (anglų k.) terminais, jie yra arti sprendimo linijos. Tai kažkiek neįprasti žmonės, kurie gali nekviesti ateiti į bažnyčios susirinkimą. Ieškodami dvasinės pagalbos jie gali aplankyti krikščionišką knygyną, arba jie gali pradėti skaityti savo seną iš vaikystės turimą Bibliją. Dievas juos kviečia, ir jie į tai atsiliepia. Galbūt jie pakilo Pilkojoje matricoje dėl to, kad anksčiau jiems kažkas papasakojo Evangeliją, ar dėl jų krikščionių draugų maldų, arba dėl esminių jų gyvenimo pasikeitimų, kurie paskatino juos mąstyti. Galbūt daugelis iš jų turėjo ankstesnį buvimo bažnyčioje patyrimą.

 

Tokiems žmonėms iš tiesų yra daugybė naudingų interneto svetainių. Jeigu kas paieškos sistemoje užduos užklausą 'kaip tapti krikščionimi' arba 'kaip surasti Dievą', tai tikrai suras pagalbą, kurios jiems reikia (šių lietuviškų frazių paieška Google sistemoje 2005-01-22 davė atitinkamai 87 ir 1120 adresų). Daug svetainių yra sukurtos kaip tik tam, kad padėtų tokiems žmonėms.

Tačiau 2% visų žmonių - tai mažas tvenkinys žvejybai. Be to, Jėzaus įsakymas buvo ne 'laukti, kol žmonės patys ateis pas jus', bet 'eiti ir surasti juos'. Tam tikra prasme tie 2% yra lengvai pasiekiami. Sėkmė, kurią patiriame pasiekdami tuos 2% gali mus apakinti tam faktui, jog mes nepasiekiame likusiųjų. O tai padaryti bus daug sunkiau – paskaitykite trumpą Emlyn ir Far Pondų istoriją (anglų k.). Ar bandysime juos pasiekti internetu, ar kitaip – mums prireiks kūribiškų strategijų  (anglų k.). Įprastos 'krikščioniškos' interneto svetainės dažnai tokių žmonių nepaliečia – netgi jų nėra surandamos. Paskaitykite, kokias efektyvias strategijas naudoja krikščionys Lenkijoje.

 

Liūdna, tačiau atrodo, jog yra konkrečios priežastys (anglų k.), dėl kurių tiek mažai evangelistinių svetainių yra skirtų vaikams.

 

Evangelizacinei misijai gali būti sunkiau (anglų k.) surasti pagalbos ir rėmėjų 'virtualiam' evangelizavimui internete, nei kad realiam tarnavimui 'veidas į veidą'. Ir žinoma, evangelistinė WWW svetainė yra prieinama visiems nemokamai, kai tuo tarpu evangelistinių traktatų ir vaizdajuosčių produkcija sukuria pajamas.Svetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje