Dvi svetainės
Pradžia ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] [ Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Pavyzdžių analizė: dviejų svetainių istorija

Dviejų krikščioniškų online žurnalų moterims palyginimas

Kai kurie krikščionys, pasižiūrėję į 'Christian Women Today' (angl.) pastebės pažįstamus krikščioniškus žodžius tiek ant viršelio, tiek ir vidiniuose puslapiuose. Tai 'malda', 'atgaila', 'išgelbėtas' ir t.t. "Aha, tai evangelistinė svetainė. Čia turbūt skelbiama Evangelija", pamanys jie.

Tačiau viskas yra visai ne taip! Christian Women Today yra sukurtas krikščionims. Visi tie krikščioniški žodžiai jame išskiria mus, o ne apšviečia netikinčius. Be abejonės, šią svetainę aplanko ir kai kas iš netikinčių, kaip ir bet kurią kitą svetainę. Tačiau nekrikščionims yra rūpestingai sukurta kita svetainė – Women Today Magazine (angl.). Kadangi abi svetaines kuria ta pati komanda ir jos turi daug panašumų, mums čia atsiranda unikali galimybė suprasti, kodėl taip svarbu į kiekvieną iš šių auditorijų kreiptis skirtingu būdu.


Redaktorius Claire Colvin rašo:

"Atrodo akivaizdu, kad krikščioniškas puslapis nebūtinai yra kartu ir evangelistinis. Vienas didžiausių kliuvinių, trukdančių puslapiui būti tikrai evangelistiniu, yra jame vartojama kalba. Viena, ką pastebėsite Women Today svetainėje – joje mažai krikščioniškos terminologijos. Čia nepamatysite tokių žodžių, kaip 'bažnyčia', 'malda', 'išgelbėjimas', 'šventas', 'pašventintas', 'atgimęs', 'atgaila'. Vietoj to – joje rasite straipsnius, parašytus paprasta anglų kalba, bet iš krikščioniško požiūrio taško."

Kaip galite tikėtis, kad žmonės išgirs jūsų žinią, jeigu kalbėsite jiems nesuprantama kalba? Manau, kad tai daugeliui iš mūsų, kurie užaugome bažnyčioje, yra sunku suprasti, nes mums tie žodžiai yra tokie pažįstami. Todėl svarbu suvokti, jog evangelistinės svetainės centre esame ne mes, ir ne tai, kas mums patogu ar pažįstama. Tokios svetainės tikslas yra padėti auditorijai suvokti Evangeliją, tam naudojant žodžius ir pavyzdžius, formatą ir toną, kuriuos jiems lengva klausyti ir suprasti. Manau, kad puikų to pavyzdį matome Kristuje (tai bent siurprizas!). Pamokslaudamas Jis galėjo pasinaudoti visais jam žinomais teologiniais terminais ir per tai pasirodyti visiems labai išsimokslinęs. Tačiau Jis taip nesielgė. Vietoj to Jis pasakojo istorijas, naudojo paprastus palyginimus (angl.), kad žmonėms paaiškintų Dievo nuostabius darbus. Jis nekeitė tiesos, bet mokė ją paprastai. Ir žmonės į tai atsiliepdavo.

štai kodėl turime dvi atskiras svetaines. Svetainėje Christian Women Today galime įdėti skyrius, pavadintus 'Malda' ir 'Online Biblijos studijos'. Tai bus labai efektyvu, nes mes kalbame auditorijai, kuriai šie terminai yra suprantami. Tačiau svetainėje Women Today Magazine šį klausimą sprendžiame kitaip. Čia mes žmonėms pateikiame priežastis, kodėl jie turėtų norėti klausytis mūsų. Mes kalbame jiems tokiems, kokie jie yra dabar. Kada kalbame apie jų situacijas, mes jiems pasakojame apie Kristų tokiais žodžiais, kuriuos jie gali suprasti (1 Kor 9,19-23 tai gražiai paremia).

Manau, kad mums, krikščionims, reikia atsikratyti idėjos, jog žmogus gali paprasčiausiai įeiti į bažnyčios pastatą, ar atsiverti bažnyčios interneto puslapį ir bum! – iškart surasti Jėzų. Mes užmirštame, jog daugeliui žmonių bažnyčia nėra pažįstama vieta, jų simboliai jiems nieko nereiškia, kalba gali skambėti keistai, ir dažnai atrodo, jog visi kiti toje patalpoje supranta, kas joje vyksta. Evangelizmas neįvyksta iškart po to, kai nekrikščionis susiduria su krikščionišku turiniu/medžiaga; tai bent jau labai dažnai neįvyksta iškart. Mes turime daug labiau apgalvoti tai, kaip mes pateikiame Evangeliją. Jau klasika tapo citata: "Jėzus yra atsakymas, tačiau koks buvo klausimas?". Kad būtų efektyvus, evangelizmas turi žinoti, koks yra tas klausimas, ir turi atsakyti į žmonių jaučiamus poreikius.

Pavyzdžiui aš, būdamas Women Today Magazine redaktoriumi, daug laiko skiriu Oprah Winfrey svetainės (angl.) skaitymui. Ar aš manau, kad Oprah turi visą išmintį? Toli gražu ne. Tačiau negalima paneigti, kad ji žino ir kažkiek kontroliuoja tai, apie ką moterys kalba, ir dėl ko ji tampa verta dėmesio (angl.). Oprah daug kalba apie "savo geriausio gyvenimo gyvenimą", kai kalba moterims, kurios kenčia nuo žemo savęs vertinimo ir moterims, kurių svajonės neišsipildė. Mes įdėjome du straipsnius apie savęs vertinimą – vieną iš kalbos, kurią sakė CCC darbuotojas, ir kitą su mano paties liudijimu (apie žemo savęs vertinimo įveikimą ir suradimą, jog aš turiu vertę). Abu šie straipsniai buvo labai populiarūs. Abu jie yra evangelistiniai.

Svetainėje Christian Women Today apie savęs vertinimo klausimą kalbama jau kitu tonu. Kadangi čia galime naudoti krikščioniškus terminus, šiai svetainei sukūrėme kitokį straipsnį, kuris kalba apie pasitikinčią moterį, kuri žino, jog Jėzus yra tas pamatas, kuriuo galime pasitikėti. šis puslapis taip pat tapo gana populiarus.

Ta pati tema, tačiau dvi skirtingos auditorijos. Mes parašėme toms auditorijoms pritaikytus straipsnius ir abi grupės atsišaukė. Tai gyvybiškai svarbi strategija, kurią mes visada naudojame.

štai nesenas el. paštu gautas skaitytojo atsiliepimas, kuris parodo, jog kiekviena iš šių svetainių pasiekia skirtingas auditorijas.

 

Women Today Magazine skaitytojai rašo:

"Aš noriu pavesti savo gyvenimą Dievui – su jo jėga ir tikėjimu. Prašau parodykite man kelią, kaip tai padaryti."

"Pagalvojau, kad parašysiu jums ir pasakysiu, kad meldžiausi ta malda interneto svetainėje, kuria prašiau Jėzų ateiti į mano gyvenimą ir užimti jo sostą. Mano gyvenimas iki šiol buvo tikras jovalas ir šį vakarą aš taip arti priartėjau prie to, kad visą tai užbaigčiau. Tačiau kai pamačiau jūsų interneto svetainę, pagalvojau, kad dar pabandysiu su Jėzumi."

"Aš iš tiesų nežinau, kur man toliau eiti, todėl prašau jūsų pasimelsti už mane – kad aš gaučiau kažkokį vedimą. Ačiū jums!"

 

Christian Women Today skaitytojai rašo:

"Aš iš tiesų tai neturiu klausimų. Norėjau tik parašyti, jog esu krikščione jau daugiau nei 26 metus ir dauguma šių metų aš gyvenau pasmerkime. Norėjau jums pasakyti, jog jūsų interneto svetainė labai pakeitė mano gyvenimą."

"Aš jau išgelbėta 22 metus, bet tik nesenai pradėjau Iš TIESŲ dirbti prie Dvasios vaisių parodymo. šis straipsnis buvo LABAI naudingas".

"Aš galvojau: 'Iš kur man žinoti, jog gavau šventąją Dvasią?' Kai pamačiau skyrių, kuris vadinasi 'Kaip jums sužinoti, ar jūs turite šventosios Dvasios jėgą?' aš vos ne balsu nusijuokiau iš džiaugsmo. Dievas iš anksto žino apie visus mūsų poreikius! Meldžiuosi, kad ir aš būčiau instrumentu Dievo valios šiame pasaulyje išpildymui."

 

Claire apibendrina nuostabius lankytojų lygius:

"Women Today Magazine kas mėnesį yra aplankoma apie 105 000 skirtingų lankytojų (320 000 puslapio parodymų per mėnesį). Vidutiniškai per mėnesį padaroma apie tūkstantis sprendimų pavesti savo gyvenimą Kristui. Svetainė Christian Women Today (CWT) per mėnesį aplankoma apie 52 000 skirtingų lankytojų (310 000 puslapio parodymų per mėnesį). CWT svetainės pokalbių kambario (chat room) populiarumas nuolat auga. Suplanuoti pokalbiai nustatytu laiku dabar vyksta jau beveik kasdien. šio pokalbių kambario šeimininkai turi apie 20 apmokytų savanorių, dalyvaujančių pokalbiuose."

 

Skaitytojų analizė pasiremiant Pilkąja Matrica

Pilkoji Matrica padeda mums dar geriau suprasti, kodėl svarbu kiekvienai auditorijai rašyti skirtingai.

Skirtingos auditorijosšiame grafike ant matricos uždėti kiekvienos iš šių svetainių taikinyje esantys skaitytojai. Pastebėkite, kad Women Today Magazine yra sukurtas taip, kad pasiektų tuos esančius žemai grafike, kurie nieko nežino apie Evangeliją bei apie krikščionišką kalbą, ir kurie yra abejingi ar net priešiški jai.

X-Spektro pagalba įmanoma nustatyti, kurioje Pilkosios Matricos vietoje yra konkreti interneto svetainė.

 

Skirkite laiko kiekvienos iš šių svetainių aplankymui. Pastebėkite, kaip kiekviena iš jų yra rūpestingai ir jautriai parašyta visiškai skirtingoms auditorijoms:

Labai trūksta tokių efektyvių interneto svetainių – šią situaciją apibūdiname kaip 99 procentų problemą.

Su šia tema susijusios nuorodos
Svetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje