Bažnyčių svetainės
Pradžia ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] [ Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Bažnyčios interneto svetainė – ypatinga proga

Bažnyčios interneto svetainė gali būti neatsiejama jos evangelizmo dalis. Tačiau daugumos bažnyčių interneto svetainių į nekrikščionių poreikius žiūri gana atsainiai ir į jų poreikius neatsako (gal tik išvardija, kada kokie susirinkimai įvyks). Todėl jos neišnaudoja interneto galimybių šioje srityje. Tačiau bažnyčioms, kurios savo svetaines kuria nekrikščionims, internetas tampa galingu įrankiu. Pastorius Bob Meyer rašo:

"Šiomis dienomis beveik 100% visų Pinecrest bažnyčios svečių ateina pas mus todėl, kad surado mūsų bažnyčią internete. Tai pats efektyviausias 'reklamos' būdas, kuriuo žmonės sužino, kad mes egzistuojame".

 

Yra daug būdų, kuriais bažnyčios interneto puslapius galima padaryti draugiškais nekrikščionims. Tie būdai – tai daug daugiau, nei tik puslapio apačioje įdėta nuoroda 'Kaip būti išgelbėtu?'. Jau pačiose ankstyviausiose interneto svetainės planavimo stadijose reiktų mąstyti apie svetainės lankytojų-nekrikščionių poreikius. Svetainės kalba ir stilius turi išreikšti priėmimą ir svetingumą (angl.). Būnant svetainėje neturi kilti pojūtis, jog tai tik privati skelbimų lenta saviškiams. Čia gali būti linksma, gali būti humoro, savęs nuvertinimo ir neformalumų. Visus tekstus ir paveikslus turi būti persmelkusi 'priėmimo dvasia'. Kiek tik įmanoma reikėtų vengti krikščioniško žargono, o jeigu jis panaudojamas – čia pat turi būti ir paaiškintas. Nors ir nenoriu kritikuoti, tačiau tenka pripažinti tą liūdną faktą, jog daugumos bažnyčių interneto svetainės yra skirtos pirmiausia jų pačių nariams. Tuo pat metu bažnyčių interneto svetainių skaičius maždaug penkis kartus viršija visų kitų krikščioniškų svetainių skaičių. Bažnyčių svetainės evangelizme galėtų suvaidinti daug reikšmingesnį vaidmenį.

 

Nesenai Pietų baptistų šiaurės Amerikos misijų tarybos (NAMB) straipsnyje buvo teigiama:

"Viena iš paprasčiausių interneto evangelizmo strategijų būtų (ypač tai tinka bažnyčioms) įdėjimas nuorodų į dinaminius interaktyvius Evangelijos pristatymus, kurie jau yra internete. Viena interneto lankytoja rašė, kad besilankydama daugelio bažnyčių interneto svetainėse ji daug ką sužinojo apie bažnyčias ir jų tarnautojus, tačiau nieko apie tai, kaip ji galėtų pažinti Jėzų. Ji rašė: 'Aš maniau, kad bažnyčios turėtų pasakoti prarastiesiems, kaip jie gali būti surastais'".

Bažnyčių interneto svetainėms NAMB siūlo 'evangelizacinį komplektą' (angl.) bei nuolat didėjantį skaičių kitų išteklių.

Kitos bažnyčių svetainių peržiūros atskleidė, jog jose tragiškai trūksta elementų, kurie galėtų tuos interneto puslapius padaryti draugiškesniais tebeieškantiems žmonėms. Atsisiųskite ir atsispausdinkite šį vertingą 10 puslapių straipsnį anglų kalba (PDF formate): Seeker Sensitive Church Web Sites.

Ši svetainė, kartu su daugybe susietų puslapių iš kitų svetainių, taip pat pateikia visą eilę strategijų, kurios padeda pasiekti 'išorinius' žmones. Kuo bažnyčios svetainė internete bus draugiškesnė nekrikščionims, kuo daugiau ten bus patrauklių bruožų ir išteklių, kurie skatintų lankytojus pasižymėti svetainės adresą ir vėl į ją sugrįžti, tuo efektyvesnė ji bus.

Gerai sukurti puslapiai yra iš tiesų efektyvūs (angl.).

 

Evangelizmo strategijos

Virtuali kelionė

Bažnyčios interneto svetainė jau iš anksto turėtų leisti lankytojui pajausti tai, ką jie pamatys atėję į realybėje esančią bažnyčią. Aukščiau pavyzdžiu pateiktų bažnyčių svetainės paprastai tai atlieka gerai.

 

Prieinama kalba

Nors bažnyčios svetainėje neišvengiamai kalbėsite apie bažnyčią ir bent jau iš dalies ją skirsite krikščionims, tačiau nežiūrint į tai naudokite tokį stilių ir kalbą, kad svetainė būtų prieinama ir suprantama taip pat ir nekrikščionims.

 

Atsakymai į problemas

Daugelis nekrikščionių pagalbos savo gyvenimo problemose vis tik ieško pas bažnyčios tarnautojus. Kai kurių bažnyčių svetainės siūlo atsakymus į įprastas problemas (angl.) ir/arba pastoriaus sielovadą susitikus arba el. paštu. Nors 'Running on Empty' (angl.) ir nėra bažnyčios svetainės dalis, tačiau ši svetainė gali būti geru pavyzdžiu, kaip pagalba problemose siūloma būdu, kuris prieinamas nekrikščionims. Taip pat internete yra daug išteklių, kurie gali padėti darant sielovadą el. paštu.

 

Vaikų kampelis

Puslapiai vaikams (angl.), gal net su online žaidimais, gali reklamuoti bažnyčios renginius vaikams bei pritraukti į juos vaikus. Puikus evangelizacinis puslapis vaikams Kidsranch (angl.) gali būti panaudotas kaip gatavas vaikų skyrelis bet kurios bažnyčios angliškoje interneto svetainėje. Prijungti jį prie savo svetainės galite naudodami siaurą viršuje esantį rėmelį ir ji veiks kaip jūsų svetainės dalis. Liūdna, tačiau egzistuoja labai nedaug (angl.) vaikų evangelizacinių puslapių, kurie nebūtų panašūs į sekmadienio mokyklos pamokas ir kurie nereikalautų gero Biblijos žinojimo.

 

Žaidimai ir varžybos

Žaidimai patinka netgi vyresniems žmonėms! Galima surasti daugelio nemokamų online žaidimų (angl.) programų tekstus, kuriais praturtinsite savo svetainę bei padarysite ją 'lipnia' (angl.). Galima pasiūlyti online varžybas, kuriose įvairiuose svetainės arba kituose puslapiuose reikia surasti tam tikrus atsakymus. Šią koncepciją galima panaudoti įvairiausiais būdais. Arba galima surengti savireklaminius konkursus.

Lietuvoje online žaidimai taip pat labai populiarūs. Vienas to pavyzdys - Roberto online žaidimų puslapis, kuriame yra nuorodų ir į dvasinio turinio puslapius. Šio puslapio lankymo statistika kalba labai išraiškingai...

 

Sezoninė informacija ir renginiai

Evangelistinis aiškinamasis puslapis gali būti sukurtas apie Kalėdas arba Velykas. Kartu jis gali būti susietas su tomis progomis daromais bažnyčios renginiais.

 

Humoras

Dėl humoristinio priėjimo (angl.) žmonės visada 'sušyla'. Bažnyčių puslapius gali pagyvinti karikatūriniai paveikslėliai. Egzistuoja visa eilė sindikuojamų karikatūrų (angl.), kurias į svetainę įdėti galite panaudoję tik keletą kodo eilučių.

Pamastykite net apie puslapio, skirto vien humorui ar juokams, sukūrimą. Tai parodys lankytojams, jog ir mes esame žmonės, jog galime atsipalaiduoti ir kad nežiūrime į save perdaug rimtai! Galima pasinaudoti iššokančiais langeliais, kuriuose būtų keletas eilučių iš anekdotų, atsakymai į klausimus, nuorodos į Bibliją ar žodžių apibrėžimai.

 

Aplinkinių gyventojų bendruomenės naujienos ir veikla, pradiniai puslapiai

Bažnyčios interneto svetainėje galėtų būti aplinkui ją gyvenančių žmonių bendruomenės naujienos. Ten galėtų būti aptariama toje vietovėje vykstanti padori veikla. Tai naudingas būdas, kuriuo galime labiau susitapatinti su tos vietovės bendruomene. Tai turėtų paskatinti netgi nekrikščionis pakartotinai apsilankyti bažnyčios svetainėje. Gal jūs galėsite nutiesti tiltus link kitų toje vietoje esančių organizacijų ir pasiūlyti jiems galimybę skelbti apie jų renginius. Jei jie patys neturi interneto svetainių, jie gali net būti dėkingi už šią galimybę. Jeigu jie turi savo svetainę – jūs galite įdėti savo svetainėje nuorodą į jų svetainę ir tuo būdu tapti pripažintu 'pradiniu tašku', kuriame galima rasti nuorodas į tos vietos  svetaines ar net vietines verslo įstaigas.

Potencialiai gyventojų bendruomenės svetainės gali būti labai efektyvios (angl.). Tokios rūšies 'bendruomenės portalas' gali būti kuriamas netgi kooperuojantis keletui tos vietovės ar miesto bažnyčių.

 

Tokie puslapiai gali būti pasiūlomi lankytojams kaip pradiniai puslapiai. Pasižiūrėkite, kaip "First Baptist Tallassee" (angl.) siūlo savo namų puslapį kaip pradinį puslapį krikščionims (duodami instrukcijas, kaip savo WWW naršyklėje šį puslapį nustatyti pradiniu). Jame yra visa eilė naudingų nuorodų į krikščioniškus ir pasaulietiškus puslapius plačioje temų gamoje. Puslapyje protingai naudojami 'rėmeliai'. Tai labai svarbi idėja. Pradiniu puslapiu nebūtinai turi būti namų puslapis. Juo galėtų pasitarnauti specialiai tam sukurtas kitas svetainės puslapis. Jeigu toks puslapis siūlys rūpestingai atrinktą vietinę bei respublikinę informaciją, tai net nekrikščionys gali norėti juo pasinaudoti. Naudotojams galima net pasiūlyti ir techniškai sudėtingesnį pasirinkimą – papildyti šį pradinį puslapį sekcija, kurioje yra jų pačių nuorodos į vertingus puslapius.

 

Platesnei bendruomenei galima patarnauti ir skelbimų lenta apie apsikeitimą daiktais,  perku/parduodu ar panašiai. Diskusijos forumuose apie vietinius klausimus - tai dar viena galimybė.

 

Renginių kalendorius

Gerai įdėti online kalendorių, kuriame būtų sužymėti ateityje įvyksiantys bažnyčios (ar bendruomenės) renginiai. Calendars Net nemokamai siūlo interaktyvaus kalendoriaus laikymo paslaugas. Yra daug ir kitų būdų, kaip tokį kalendorių padaryti – pavyzdžiui naudojant šią nemokamą programą ar kitus skriptus. Vienas iš online kalendoriaus naudojimo pavyzdžių yra Vilniaus "Malonės" baptistų bažnyčios online kalendorius (dešinėje).

Tai, ką mes vadiname 'Turinio valdymo sistemos' leidžia informaciją atnaujinti kalendoriuose (ar kituose puslapiuose) naudojantis WWW naršykle. Tai gali padaryti ne tik puslapio autorius, bet ir bet kas, kas žino prisijungimo kodus. Tokiu būdu skirtingi bažnyčios padaliniai patys gali patalpinti naujienas ar informaciją apie savo renginius. Šiam tikslui tinka visa eilė (ir nuolat ilgėjanti) programų. Tai ypač vertinga didesnių bažnyčių interneto puslapių palaikymui. Paprastesnis būdas tų pačių tikslų pasiekimui būtų naudoti 'Blogingą' (angl.). Jau atsirado ir lietuviškų krikščioniškų blogų. Lietuviškas blogingo variantas atsirado tako serveryje - ten jie vadinami 'takeliais'. Tokį 'takelį' (arba online dienoraštį) kiekvienas gali susikurti nemokamai. Vienas iš lietuviškų krikščioniškų takelių pavyzdžių - 'sodininko takelis'

 

Pamokslų santraukos ir Biblijos studijos

Kai kurių didesnių bažnyčių interneto svetainėse yra paskutinių pamokslų tekstai, o kartais – net jų garso ar vaizdo įrašai. Puiki koncepcija, kuri verta dėmesio – tai evangelistinės Biblijos studijos elektroniniu paštu (angl.), kurios yra 'draugiškos' (pritaikytos) tiems, kurie dar labai mažai žino apie Bibliją. Tokios studijos beieškantiems žmonėms suteiktų nepaprastai daug galimybių anonimiškai užduoti klausimus.

Pastorius Josh Hunt pabrėžia, jog ruošiant pamokslus svarbu pradėti nuo problemos ar poreikio, kurį žmonės jaučia. Po to – parodyti jiems, ką apie tai sako Biblija. Tai jis vadina 'Readers Digest temomis' (Readers Digest topics angl.). Žurnalas Readers Digest tikrai žino (angl.), kaip bendrauti su savo skaitytojais!

 

Evangelistinis skyrelis

Nors visa interneto svetainė turi būti draugiška ir šilta, tačiau galite joje įdėti dar ir specialią evangelistinę sekciją. Joje gali būti panaudoti įvairių rūšių priėjimai, apie kuriuos kalbama kitose šios svetainės vietose – liudijimai, apologetika, pagalba problemose ir t.t.

Nuolankiai norėtume pasiūlyti, kad nuoroda iš namų puslapio į šį evangelistinį skyrelį būtų ne "Ar esi išgelbėtas?" ir net ne "Kaip patekti į Dangų?". Tokie žodžiai potencialiai yra atstumiantys ir daugumai nekrikščionių nerūpi. Labiau tikėtina, jog žmones į šį skyrelį atves ne tokie rėksmingi, bet 'nuo toliau' pradedantys kvietimai – tokie, kaip kad gyvenimo prasmės ieškojimas, pagalba problemose, su kuriomis visi mes susiduriame ir pan.

Bažnyčios narių liudijimai gali būti galingu įrankiu tokiame skyrelyje, o ypač tuomet, jei jie parašyti nekrikščionims pritaikytu stiliumi. Deja, tik labai nedaug bažnyčių tokius liudijimus pateikia. Štai svetinga WWW svetainė vienos bažnyčios (angl.) Teksaso valstijoje nuorodas į liudijimus sudėjo savo pirmame puslapyje. Tai jie padarė naudodami nuotrauką kaip žemėlapį. Tai gera idėja.

Pasižiūrėkite į Angelės istoriją – vadovėlį liudijimų rašymui, kuriame yra tas pats liudijimas užrašytas trimis stiliais. Bet tik du iš jų efektyviai perteikia žinią nekrikščionims.

Bažnyčios svetainės evangelistinis skyrelis gali pasiekti žmones ne tik gyvenančius šalia jūsų bažnyčios, bet ir visame pasaulyje!

Jūs nebūtinai visą evangelistinio skyrelio turinį turite parašyti pats. Vietoj to galite įdėti nuorodas į geriausią kitų sukurtą medžiagą. Egzistuoja daug aukštos klasės evangelistinių puslapių (angl.), Evangelijos pateikimų (angl.) bei puslapių naujai įtikėjusiems, į kuriuos galite nukreipti savo puslapio lankytojus. Įmanoma lankytojus į tokius puslapius nukreipti naudojant siaurą viršuje esantį langelį, kad tokią nuorodą paspaudęs lankytojas vis vien išliktų jūsų svetainėje. WWW ir buvo sukurtas tokios rūšies turinio dalinimuisi – mums nebereikia nuolat 'išradinėti dviratį'.

 

Evangelistinės knygos

Savo svetainėje galite pasiūlyti tiesiogines nuorodas į evangelistines ar krikščioniškas knygas. Prie jų galite įdėti apžvalgas arba 'idėjas dovanoms', pasinaudodami online knygyno medžiaga. Pasirinkite tokį knygyną, kuris siūlo tiesiogines nuorodas į konkrečias knygas ir turi lengvai suprantamą pirkimo krepšelio procedūrą. Galite rekomenduoti knygas, platinamas bažnyčioje, arba net pasiūlyti aplink gyvenantiems žmonėms knygų skolinimo tarnystę (biblioteką).

 

Virtualus žurnalas

Žurnalo stilius leidžia dėti straipsnius beveik apie viską. Be to, jie ne visi būtinai turi būti 'krikščioniški'. Gyvenimo būdas, daržo auginimas, pomėgiai: bet kas, kas domina žmones, atves naujų lankytojų į jūsų puslapius. Galima pasiūlyti ir aplinkraštį el. paštu. Jį galime reguliariai siųsti bažnyčios nariams, o nekrikščionims - pritaikytą jiems variantą siųsti nereguliariai. Pasižiūrėkite į 'Women Today Magazine' aplinkraščius – kaip jie juos rašo ir siunčia el. paštu nekrikščionims.

 

Supraskite kultūrą

Jeigu norime efektyviai perduoti žinią, tai turime suprasti tą taip vadinamą 'postmodernistinę' kultūrą. Taip pat gyvybiškai svarbu suprasti, kaip žmonės tampa krikščionimis, ir kaip komunikuoti su žmonėmis, turinčiais skirtingus supratimo lygius: Pilkoji Matrica yra puiki koncepcija, tai atskleidžianti. Yra bibliška spręsti šiuos klausimus ir kurti komunikavimo strategijas (angl.).

 

Kooperavimasis darbe

Bažnyčios svetainė neturėtų būti vieno žmogaus tarnyste. Kai kuriose situacijose ji neturėtų būti netgi vienos bažnyčios tarnyste.

Vertingiausias (ir vienintelis) bet kokios bendruomenės turtas yra žmonės. Nors bendra bažnyčios svetainės kontrolė ir bus vieno administratoriaus rankose, jis arba ji neturėtų visko, kas susiję su šia svetaine, daryti viena(-s). Bažnyčioje turbūt yra daugiau talentingų ir ne perdaug užimtų žmonių, kurie galėtų apsiimti atsakinėti į patarimo prašančiųjų laiškus, draugauti su žmonėmis el. paštu, rašyti WWW puslapiams ir t.t. Evangelizmas internete – tai nauja tarnystės galimybė daugeliui žmonių jūsų bažnyčioje, kurie dabar gal dar neturi juos patenkinančios tarnystės. Tai gali būti ir pensininkai, invalidai ar tiesiog drovūs žmonės. Gal juos reikės apmokyti – apmokykite! (Pamąstykite apie bažnyčios žmonių, o ypač jaunimo, apmokymą, kaip liudyti pokalbių kambariuose – tai galinga liudijimo priemonė!). Tarp kitko, interneto/www gudrybių kursai patys savaime gali tapti evangelizmo įrankiu (angl.), jei juos pasiūlysite platesnei auditorijai.

 

Visos miesto ar miestelio bažnyčios gali kartu sutarusios sukurti vieną bendrą interneto puslapį. Jame kiekviena bažnyčia gali turėti savo sekciją, kurioje ji nepriklausomai atnaujintų informaciją. Kiekviena bažnyčia gali turėti netgi savo webmasterį ar paskirtą žmogų, kuris tą informaciją atnaujins per 'turinio valdymo sistemą' – naudodamas tik WWW naršyklę ir priėjimo kodus. Visi jie dirbtų naudodami bendrai sutartą formatą ir stilių. Tokia kooperacija turi savo privalumų:

  • visuomenei, kuriai nerūpi nedideli doktrinų skirtumai tarp bažnyčių, jos siunčia žinią, jog skelbia tą pačią žinią ir nėra konkurentės tarpusavyje;
  • ji suteikia galimybę pateikti tokį spektrą bendros medžiagos, kokio jokia maža bažnyčia viena nepateiktų – tame tarpe ir informaciją gyventojams (angl.) ir kitus šiame puslapyje nurodytus dalykus.
  • alternatyviai tokia miesto ar miestelio svetainė galėtų tarnauti portalu atskirų bažnyčių svetainėms, ir siūlyti dar papildomą medžiagą.

 

Bažnyčios svetainių viešinimas/populiarinimas

Bažnyčios svetainės URL adresą pridėkite ant kiekvieno bažnyčioje spausdinamo spaudinio, kiekvieno pranešimo spaudai (angl.) ar skelbimo bei ant bažnyčios skelbimų lentos. Lengvai įsimenamas bažnyčios adresas padės potencialiems lankytojams. Vizitinėse kortelėse (angl.) gali būti daugiau informacijos apie jūsų bažnyčios interneto svetainę. Yra ir kitų būdų (angl.), kurie padeda bažnyčios svetainei tapti 'lipniai', t.y. sugražinti jos lankytojus į ją vėliau.

Kompiuterio ekrano užsklandas (angl.) galima naudoti tiesiogiai reklamuojant bažnyčios svetainę.
 

Užregistruokite bažnyčios svetainę bažnyčių paieškos kataloguose, taip pat krikščioniškuose ir pasaulietiniuose paieškos sistemose. Taip pat svarbu užsitikrinti aukštą puslapio reitingą vietinėje paieškoje. Tai galima pasiekti užtikrinus, kad jūsų fizinis adresas (ne pašto dėžė), miesto pavadinimas ir pašto kodas yra bent jau kažkur pirmame puslapyje. Tai leis žmonėms surasti jūsų svetainę ieškant paieškos sistemų 'vietinėje paieškoje'. Gali būti tinkama svetainės atskirus puslapius užregistruoti atskirai. Tai ypač svarbu evangelistiniams puslapiams – kiekvienas iš tokių puslapių turi būti sukurtas kaip logiškas 'įėjimas' iš interneto – turėti savo rūpestingai parinktus pavadinimą, aprašymą ir turinio rodyklę.

 

Galima naudoti online reklamą: Charlevoix bažnyčia (angl.) moka nedidelę sumą kas mėnesį už jų reklaminį skydelį vietiniame online laikraštyje(angl.). Kaip būdą pritraukti lankytojus jie naudoja ir sveikinimų korteles.

 

Padaugėjus mobiliųjų telefonų ir kitų delninių prietaisų, kai kurios bažnyčios nedidelę informacijos dalį sudeda į svetaines (angl.), skirtas mobiliam internetui. Lietuviškoje krikščioniškoje WAP svetainėje http://wap.church.lt/ yra informacija apie Lietuvoje esančias baptistų bei sekminikų bažnyčias. Nekrikščionių sudominimui ten sudėti ir nemokami online java žaidimai telefonams, informacija apie ligonines ir poliklinikas, online žodynai, linksmas straipsnelis. Evangelija pristatoma per ten esančius tikinčiųjų liudijimus.

 

Žinoma, jūsų svetainėje turi būti nurodymai, kaip surasti jūsų bažnyčią. Turėtų būti ir informaciją apie tai, kur pastatyti mašiną bei kaip pasiekti bažnyčią miesto viešuoju transportu. Turėtumėte įdėti ir žemėlapį. Yra galimybė internete rasti savo miesto žemėlapį bei jį priderinti savo bažnyčiai. Kitas būdas būtų paprašyti dailininko ar firmos nubrėžti jums vieną ar kelis žemėlapius, kuriuose būtų ir keliai link bažnyčios, ir gatvių planas su pažymėtomis stovėjimo aikštelėmis, autobusų stotelėmis, gairėmis ir t.t. Lietuvos online žemėlapius siūlo http://www.maps.lt

VMBB bažnyčios puslapyje yra įdėtas net animuotas žemėlapis, kuris padeda  lengviau surasti bažnyčios pastatą jame ir privažiavimo kelią iki jos.

 

Klausimai

Štai keletas gerai padarytų bažnyčių svetainių (visos - anglų kalba): Willow Creek | Morningside | Oakland UMC | Trinity Nazarene | Berean | Ebenezer | ToonGabbie | Fellowship Church | Westover Hills Church | Kitos rekomenduojamos svetainės (UK). Skirkite laiko šių svetainių turinio ir dizaino analizei. Palyginkite skirtingus priėjimus, kurie panaudoti šių bažnyčių svetainėse (viskas anglų k.):  Pinecrest Church | The Bridge Church. Pasimokykite iš gerų stiliaus elementų bei iš mažiau sėkmingų jų dalių. Užsirašykite savo pastebėjimus iš kiekvienos aukščiau minėtų temų. Užduokite sau klausimus iš žemiau esančio sąrašo. Pabandykite save įsivaizduoti nekrikščioniu, kuris atėjo į šią svetainę. Dar geriau būtų, jei surastumėte nekrikščionį, kuris sutiktų pasižiūrėti tuos puslapius kartu su jumis ir atsakytų į žemiau pateiktus klausimus.

 

Klausimai pasitikrinimui

Šiltumas

Ar svetainė šiltai priima lankytoją? Jeigu taip – tai kaip? Ar galėtumėte pasakyti: "Ir aš norėčiau būti tokioje grupėje".

 

Kalba

Tai bažnyčios svetainė, tačiau ar joje kalbama 'bažnytine' kalba? Ar nekrikščionis supras čia naudojamus krikščioniškus terminus? Ar tuos dalykus galima pasakyti paprasčiau, kartu neprarandant prasmės?

 

Evangelija

Ar svetainėje yra Evangelijos paaiškinimas nekrikščionims? Kokiu tekstu šis puslapis sujungtas iš namų puslapio? Ar šis nuorodos tekstas nekrikščionims yra viliojantis ar atstumiantis? Nuo ko pradedamas Evangelijos pateikimas – ar nuo teiginio, jog žmonės yra nusidėjėliai, ar naudojamas švelnesnis priėjimas ir atkreipiamas dėmesys į klausimus ir problemas, su kuriais skaitytojai susiduria ir tai daroma dar iki tol, kol jiems pateikiami dvasiniai atsakymai? Kokios šiame Evangelijos pateikime daromos prielaidos apie skaitytojo supratimą apie tikėjimą? Ar pristatymas parašytas žmonėms, kurie jau yra lankęsi bažnyčioje ir kažką jau žino apie Bibliją? Ar visiškai naujas svečias – kuris niekada anksčiau nesilankė bažnyčioje ir neskaitė Biblijos - gali jį suprasti?

 

Patogumas

Ar lengva 'vaikščioti' po svetainę? Ar nuorodų tekstas namų puslapyje paaiškina, ką surasite paspaudę tą nuorodą? Ar nuorodose naudojamas 'Title' atributas, kad užvedus pelytę ant nuorodos iššoktų viliojantis ir labiau šią nuorodą aprašantis aprašymas? Ar galite pasakyti, kur svetainėje esate dabar, kur galite nueiti ir kur jau buvote (tai esminiai geros navigacijos elementai)? Jeigu navigacijai naudojami iššokantys meniu ir kiti sudėtingesni metodai, ar jie bus suprantami techniškai ne taip išprususiam lankytojui? Kaip greitai puslapis atsisiunčia per normalų telefoninį modemą darbo dienos metu?

 

Bažnyčios pastato suradimas

Ar yra aiškus žemėlapis – tiek gatvių, tiek ir skirtas lankytojams, atvykstantiems iš kitų miestų? Ar nurodyta bažnyčios (arba netoliese esanti viešoji) mašinų stovėjimo aikštelė? Ar ji nemokama? Ar svetainė aiškiai nurodo, kaip atvažiuoti į bažnyčią viešuoju transportu?

 

Žmonės su negalia

Ar paaiškinta, kaip neįgalūs žmonės gali atvykti į bažnyčią ir judėti pastato viduje? Ar yra užvažiavimo takeliai? Turėklai? Ar tualetai pritaikyti neįgaliesiems? Ar yra garso sistema blogiau girdintiems?

 

Žmonės

Bažnyčia – tai žmonės, o ne pastatas. Ar svetainėje pristatomi bent keli tikri bendruomenės nariai? Nuotraukos? Liudijimai? Tai neturi būti vien tik vyresnysis pastorius. Ar pristatomi kiti žmonės, kurių amžius, lytis ar tautybė būtų artimesni jums? Tokius žmones mums lengviau suprasti ir save su jais sutapatinti.

 

Jaunimas ir vaikai

Ar jūsų svetainėje yra pristatyta jaunimo veikla? Ar ji padrąsina jauną žmogų padaryti šį potencialiai labai sunkų žingsnį – pirmą kartą ateiti į jūsų renginį? Ar svetainėje yra jaunimo vadovo nuotrauka/el. pašto adresas/telefono numeris? Ar yra nuotraukos/aprašymas/liudijimai jaunesnių narių? Ar jauni žmonės turi laisvę rašyti šioje svetainėje? Ar laukiami ir jaunesni vaikai? Kokios patalpos/įranga yra jiems?

 

Turite problemą

Daugelis nekrikščionių vis dar mato bažnyčioje vietą, kur galima spręsti savo problemas. Ar svetainė paaiškina, kaip gauti pagalbą ar patarimą?

 

Dizaino stilius

Ar svetainėje tinkamai naudojamos spalvos? Ar bendras paveikslų ir teksto balansas yra malonus akiai ir nekelia įtampos? Kodėl? Ar navigacinės nuorodos perkrautos ir duoda jums "informacijos perteklių"? Ar didžiuma namų puslapio turinio matoma nepaslinkus puslapio? Ar tarp teksto ir fono yra pakankamas kontrastas? Ar svetainėje yra elementų, kurie neleistų ja lengvai naudotis daltonikams ar silpnaregiams (raudonas tekstas žaliame fone, nustatyto dydžio šriftas, kurio negalima padidinti naršyklės nustatymais ir t.t.)? Ar svetainės dizaineris bando nustebinti "spalvingais niekučiais". Ar puslapiai 'labilūs', t.y. ar normaliai matomi skirtingos skyros ekranuose nenaudojant horizontalaus stumdymo?

 

 

Lengvas būdas bažnyčios svetainės sukūrimui

Dauguma bažnyčių dar neturi interneto svetainės. Dažnai taip yra todėl, kad jie neturi bažnyčios nario su webmasterio sugebėjimais. Yra visa eilė šablonais paremtų puslapių teikėjų, kurie leidžia bažnyčioms sukurti savo svetainę net nežinant HTML kalbos. Svetainės redagavimas daromas WWW naršyklės lange.

Jeigu norite sukurti bažnyčios svetainę naudodami HTML, bet anksčiau niekada nesate kūręs interneto svetainės, tai yra tik viena vieta pradėti tai daryti – tiesiog pradėti ją kurti. Paprasto puslapio sukūrimas – tai ne raketų projektavimas. Daug interneto svetainių (anglų k.) ir knygų padės jums – tereikia tik nueiti į savo vietinę biblioteką.

 

Bažnyčių webmasteriams mes siūlome diskusijas el. paštu bei du kartus per mėnesį išeinantį 'Web Evangelism Bulletin' (anglų k.).

 

Pasižiūrėkite į interaktyvų spalvų puslapį (angl.) – kaip atrodo puslapiai su skirtingų spalvų fonais ir šriftu. Puslapis webmasteriams (angl.) pateikia visą gamą naudingų patarimų ir gerų nuorodų.

 

Kitos nuorodos

 

Medžiaga misijoms

Bažnyčia, turinti viziją ne tik savo vietovei ir tautai, bus palaiminta. Nuorodos į misijas bažnyčios svetainėje padrąsins bažnyčios narius pamatyti viso pasaulio poreikius. Misijų tinklo naujienos (Mission Network News [angl.]) el. paštu siunčia kasdieninių žinių santrauką iš viso pasaulio. Priedo, jie siūlo naujienas [newsfeed], kurias galime įdėti į bet kurią interneto svetainę. "Operacija pasaulis" (Operation World [angl.]) turi nuorodas į visą spektrą naudingų svetainių.

 

Nuorodos, skirtos pastoriams (angl.)

Pastors.com | Pastors Bookshelf | Mapping Center for Evangelism and Church Growth | Christian drama scripts | Pulpit Helps Magazine | BlackandChristian.com

 


Svetainė atnaujinta: 2010.03.04    Kviečiame dalyvauti diskusijoje