Pilkoji matrica
Pradžia ] 99 procentų problema ] [ Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Pilka – tai gyvenimo spalva

Engelis sukėlė revoliuciją. Ne Engelsas (marksistas), bet James Engel, misiologas. Jis pirmas sukūrė tai, kas po to tapo žinoma kaip 'dvasinio sprendimo Engelio skalė'. Ji aprašo būdą, kuriuo asmuo (arba žmonių grupė) progresuoja savo Evangelijos supratime, kai Dievo suvereni malonė pradeda apšviesti jų širdis. Suprasdami, kaip komunikuoja Dievas, mes patys galime tapti geresniais komunikatoriais.
 

     +5 Valdytojai
    +4 Bendrumas su Dievu
   +3 Augimas supratime ir elgesyje
  +2 Įsijungimas į Kūną
 +1 Įvertinimas po sprendimo padarymo
Naujas gimimas
 -1 Atgaila ir tikėjimas Kristumi
  -2 Sprendimas veikti
   -3 Asmeninės problemos pripažinimas
    -4 Teigiamas nusistatymas Evangelijos atžvilgiu
     -5 Evangelijos pasekmių suvokimas
      -6 Evangelijos pagrindų žinojimas
       -7 Pradinis Evangelijos pažinimas
        -8 Supratimas, jog yra aukščiausia būtybė, jokių žinių apie Evangeliją

 

Neatmeskite jos vien todėl, jog čia panašu į matematiką! Pavyzdžiui, jeigu žmogus suvokė, jog jis turi dvasinę problemą, tai jis šioje skalėje bus ties –3. Jeigu turėsime bent grubų supratimą apie tai, kurioje šios skalės vietoje yra žmogus (ar grupė žmonių, kuriems norime paskelbti Evangeliją), tai pagal tai galėsime pritaikyti savo metodus,kuriais jiems Evangeliją pateiksime. [Detalesnis (angl.) Engelio skalės grafikas]

 

Kiti siūlė pateikti šią skalę kitaip. Frank Gray iš FEBC Radio pasiūlė dar pridėti horizontalią ašį, žyminčią priešiškumą/entuziazmą, ir taip sukurti Pilkąją Matricą. Ši koncepcija labai paprasta, bet padedanti daug ką suprasti. Ji leidžia vizualizuoti svarbias evangelistines koncepcijas. Evangelistinė krikščioniška žinia dažnai nepaliečia žmonių, esančių šios skalės apačioje, nes žinia pateikiama krikščionių kalba, krikščioniškomis minčių formomis ir neįtraukia tų, kuriems ji buvo skirta. Blogai, kad taip dažnai evangelizmas paliečia tik tuos, kurie anksčiau jau buvo bažnyčioje (turinčius krikščionišką istoriją), o ne tuos, kurie bažnyčioje niekada nėra buvę (kurie apie Evangeliją nežino iš vis nieko). Apačioje kairėje esantis ovalas simbolizuoja žmogų ar jų grupę, kurie gana priešiški ir kuriems trūksta pažinimo. Iššūkis mums – kad visada naudotumėm tokius metodus, kurie pasiektų žmones, esančius kiek galima žemiau ir kairiau!

 

Pilkoji Matrica

Apačioje kairėje melsvas ovalas simbolizuoja grupę žmonių, kurie gana priešiški ir neturi Evangelijos pažinimo. Iššūkis mums – kad visada naudotumėme tokius metodus, kurie pasiektų žmones, esančius šioje matricoje kiek galima žemiau ir kairiau!

 

Pamokos iš Pilkosios Matricos

Kad evangelizmas būtų efektyvus, žmonės ne tik turi gauti daugiau žinių. Jie taip pat turi pajudėti iš priešiškumo/abejingumo pozicijos į labiau pozityvų nusistatymą. Vargu ar jie norės sužinoti apie krikščionybę daugiau tol, kol nepradės į ją žiūrėti pozityviau.

 

  • 'Evangelistiniu' galime pavadinti bet ką, kas padeda žmonėms šioje matricoje pajudėti labiau į dešinę. Tai galėtų būti patarnavimas žmonėms ar parodyta draugystė, mamų ir kūdikių klubai, medicininė ar ūkio vystymo pagalba – daugybė veiksmų, kurie nėra akivaizdus 'pamokslavimas', tačiau patarnauja žmonių jaučiamiems poreikiams. Ir iš tiesų, kada Jėzus mums sakė 'skelbkite Evangeliją', Jis panaudojo žodį, kurio prasmė yra daug platesnė, nei vien kalba. Tas žodis rodo į komunikaciją. (Jungtinėje karalystėje (UK) yra krikščioniška skolintojų konsultavimo firma, dėl kurios darbo 80% visų žmonių, kuriems ši firma padeda, galiausiai atsiverčia!) Antagonizmą Evangelijai kai kurioms žmonių grupėms mažina ir atsiprašymas už ankstesnius istorinius veiksmus, kuriuos prieš juos padarė tie, kuriuos jie suvokė kaip 'krikščionis'.

  • Jeigu bent grubiai galime suprasti, kur šioje skalėje yra žmogus ar jų grupė, galime parinkti jiems tinkamą priėjimo būdą, kad juos pasiektume su Evangelija. Be to, mums reikia suprasti ir jų kultūrą (angl.) – kaip jie iš tiesų jaučiasi, mąsto ir reaguoja.

  • Jeigu žmonės yra netoli matricos apačios, tai neturėtume naudoti krikščioniškos kalbos ar krikščioniškų idėjų – jos jiems nieko nereikš. Atvirkščiai – turime išeiti iš prielaidos, jog žinių lygis yra artimas nuliui (angl.). Skelbiamą žinią turime išgirsti jų ausimis, o ne savo. Tokio lygio žmonėms taipogi nelabai tinka stiprus pamokslavimas, kuris verčia padaryti sprendimą. Žmonėms reikia laiko (angl.) tam, kad įvyktų 'pajudėjimas matricoje' ir atsirastų supratimas. Momentiniai atsivertimai yra labai reti. Toks prezentacijos stilius, kuriame viskas grindžiama tuo, kad žmonės 'sukalbėtų maldą' net jei dar nėra tikro supratimo ir pasiruošimo tam, netgi veikia priešingai tam, ką mes norime pasiekti. Taip pat turime žiūrėti, jog nenaudotumėm tokių krikščioniškos žinios pateikimo būdų, kurie yra labai erzinantys (angl.). Vietoj to, geriau naudoti viliojantį 'evangelizmą prašant leidimo' (angl.), kuris galbūt yra pats efektyviausias.

  • Matrica parodo, kodėl svarbu naudoti 'tiltų strategiją'.

  • Taip pat ji leidžia mums bet kurią krikščionišką svetainę įvertinti pagal X-Skalę.

  • Ji pateisina 'chronologinių Biblijos istorijų' naudojimą [1 angl.] [2 angl.] daugelyje situacijų, kai mūsų taikinyje esanti grupė neturi jokių žinių apie Bibliją (angl.). Taip pat ji išryškina poreikį žinią kontekstualizuoti (angl.), kad ji būtų labiau suprantama neturintiems biblijinio pažinimo.

  • Ji vienodai tinka tiek tarpkultūriniame darbe, tiek ir vietinės bažnyčios situacijoje. Australijoje esančios bažnyčios narys rašo:

    "Man labai patinka Pilkoji Matrica. Aš norėjau, jog mūsų grupelėje pasikalbėtume apie tai, kaip mums pasiekti aplink gyvenančius žmones. Tuomet suradau Matricą. Vyresnysis pastorius parsinešė ją namo ir ji jam patiko. Jis ją naudojo kaip pagrindą savo pamokslams apie viziją ir misijas. Frazė 'padėti žmonėms pereiti į dešinę viršuje' tapo priežodžiu mūsų bažnyčioje, einančioje per vizijos kūrimo ir strateginio planavimo fazę. Mūsų misija tapo 'dirbant kartu su Dievu padėti žmonėms augti nuo ten, kur jie yra dabar, į pilnai pasišventusius Kristaus pasekėjus'."

  • Visuomenės ir kultūros spaudimas bei Priešo strategijos turi tendenciją vesti žmones žemyn link kairės apatinės šios matricos dalies. Dievo tikslas – per Savo Dvasią ir naudojant savo žmonių liudijimą patraukti žmones į šios matricos dešinę ir aukštyn.

 

Šie gyvybiškai svarbūs klausimai apie tai, kaip perteikti Evangeliją žmonėms, esantiems įvairiuose supratimo lygiuose vietinės bažnyčios situacijoje, yra paliesti šiose dviejose reikšmingose knygose: Sowing, Reaping, Keeping (angl.) ir I Hate Witnessing (angl.).

 

Taip pat labai svarbu suprasti tai, kaip žmonės kažko išmoksta (angl.), nes šie principai artimi tam, kaip jie įgauna (arba neįgauna) dvasinį supratimą. Šie principai labai svarbūs bet kokiam evangelizmui, tame tarpe ir per WWW. Efektyvaus informacijos perteikimo dalimi galėtų būti ir apologetinis priėjimas (angl.).

 

 


Svetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje