Pokalbių kambariai
Pradžia ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] [ Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Dalinimasis tikėjimu pokalbių kambariuose

Kasdien milijonai žmonių iš viso pasaulio lankosi interneto pokalbių kambariuose. Jie nori bendrauti, o tai jums suteikia daug galimybių pasidalinti savo tikėjimu.

"Man patinka internete pasakoti žmonėms apie Jėzų", sako 15 metų mergaitė Lucy.

Tačiau Gerąją Naujieną kitiems turime pasakoti tinkamu būdu, nes kitaip rezultatas bus atvirkščias – mes atmušime žmonėms norą domėtis Jėzumi. 1 Petro 3, 15 pabrėžia, jog turime būti jautrūs, kada su kitais dalinamės Evangelija: "... [būkite] visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai". Kalbančiojo nejautrumas kitam ar noras ginčytis gali visiškai sukompromituoti tą žinią, kurią jis nori perteikti.

 

Čia tiktų jums pasiklausti jūsų krikščionio vadovo (pvz. jūsų bažnyčios pastoriaus) nuomonės, ar jie mano, jog jūs tiktumėte tokiai tarnystei. Netgi jeigu aišku, jog jie atsakys teigiamai, vis vien geriau tokią liudijimo tarnystę daryti pasiremiant jūsų bažnyčios vadovų padrąsinimu ir maldomis. Gal jie galės jums padėti ir pamokymu apie asmeninį liudijimą ar rekomenduodami jums knygas šia tema.

 

Kaip pradėti

 • Jeigu niekada nesate buvęs(-usi) pokalbių kambariuose, tai pirmiausia pradėkite nuo apsilankymo kelių rūšių kambariuose ir ten nieko nekalbėkite. Stebėkite, kaip žmonės rašo, kokius sutrumpinimus naudoja. Kai kurie pokalbių kambariai yra skirti tik paaugliams arba studentams. Kiti – įvairaus amžiaus žmonėms, ar žmonėms, besidomintiems tam tikra tema. Yra pokalbių kambarių, skirtų tam tikros etninės grupės žmonėms.

 • Susiveskite kur nors nedidelį sąrašą gerų evangelistinių interneto puslapių (angl.) adresų. šį sąrašą įsirašykite į tekstinį redaktorių (pvz. Notepad). Laikykite jį atvirą tuomet, kai esate pokalbių kambaryje. Tame faile taip pat įsirašykite Biblijos eilučių, susijusių su Evangelija, tekstus ir jų nuorodas. Tuomet tuos adresus (trumpai – URL) ir eilutes, kada to reikės, galėsite nukopijuoti (CTRL+C, po to CTRL+V) į pokalbio žinutę.

 • Taip pat egzistuoja programos, kurios padeda greitai surasti ir pacituoti pokalbių kambaryje eilutes iš Biblijos. Lietuvių kalba tai galima padaryti naudojant nemokamą Biblijos programą "IRC Biblija" (ieškokite apatiniame meniu), naudojant ją kartu su pokalbių programa "mIRC" (angl.).

 • Efektyviam liudijimui jūs turėtumėte gerai suprasti esminius dalykus (angl.), susijusius su Evangelija, bei žinoti, kaip juos suprantamai paaiškinti netikintiems. Daugeliui žmonių yra sunkiai suprantama, jog Evangelija yra dovana, ir kad Dievo palankumo jie negali užsitarnauti jokiais darbais. Tai ir yra 'malonė'!

 • Sužinokite, ko moko kitos religijos ir kultai (angl.). Pasidomėkite ir Naujojo Amžiaus judėjimu (angl.), kuris vakaruose bei kitur tampa dominuojančiu tikėjimu.

 • Skaitykite evangelistines knygas - pasižiūrėkite, kaip kiti žmonės suprantamai pateikia Evangeliją.
 • Studijuokite savo Bibliją. Pasižymėkite joje tas eilutes, kurios jums padeda kažką suprasti.
 • Pasiruoškite tipiškiems žmonių klausimams. Tam galite pasinaudoti šiais šaltiniais (anglų k.): LPEA | Faith Facts.

 • Paskaitykite: Kaip be ginčų galiu pasidalinti savo tikėjimu (angl.).
 • Dažni klausimai (angl.) - ką žmonės klausia ir kaip į tai atsakyti.
 • Daugiau apologetinių atsakymų (angl.)

 

 

Prieš pokalbio pradžią

 • Melskite sau išminties, tinkamų žodžių, kad Dievas jus nuvestų pas tuos, kurie jau pasirengę diskusijai.

 • Galite sutarti su draugu, kad tuo pačiu laiku apsilankysite tame pačiame pokalbių kambaryje – tai jums gali palengvinti diskusijos pradžią.

 • Kita galimybė: paprašykite savo draugo atsisėsti šalia jūsų prie kompiuterio. Vienas iš jūsų melsis, o kitas – rašys. Arba galit paprašyti savo draugo, kad jis melstųsi tuo metu, kai jūs kalbėsite internete.

 

Svarbūs dalykai

 • Melskitės, kai esate internete – už tuos, kuriems kalbate, ir kad efektyviai galėtumėte jiems atsakyti.
 • Gerbkite ir supraskite kitų žmonių požiūrius, kultūrą ir religiją.
 • Netgi jeigu nesutinkate su tuo, ką jie sako, pasistenkite surasti ir sąlyčio taškus – tai, su kuo jūs sutinkate.
 • Būkite pasirengęs papasakoti, kaip jūs tapote krikščioniu, ir kaip dabartiniame gyvenime jums padeda Dievas. Visada prisiminkite, jog jūs kitiems siūlote ryšį su gyvu ir mylinčiu Dievu. Jūs nebandote jiems įsiūlyti religijos nei moralės ar tikėjimo normų rinkinio. Netikintys šio ryšio nesupranta. Jie mano, jog žmonės yra 'krikščionys' todėl kad stengiasi paklusti tam tikroms taisyklėms ar vaikščioti į bažnyčią.
 • Daugelis pokalbių kambarių siūlo galimybę peršokti iš pagrindinio kambario į privatų pokalbį (pokalbis vienas su vienu). Tai gali būti naudinga tuomet, kai pokalbių kambaryje yra labai daug žmonių. Tačiau pokalbiuose tokiuose privačiuose kambariuose išmintinga apsiriboti pokalbiais tik su tos pačios lyties, kaip ir jūs, asmenimis.
 • Jeigu kas nors norės ir vėliau pakalbėti tomis temomis – apsikeiskite el. pašto adresais, kad galėtumėte palaikyti su jais ryšį.

 

Ko nedaryti

 • Nepasirinkite sau netinkamo slapyvardžio (nickname). Jis gali būti juokingas, tačiau neturėtų būti seksualiai iššaukiantis ar visiškai ekscentriškas. Nesirinkite ir akivaizdžiai krikščioniško slapyvardžio, kaip kad 'Maldos Princesė', 'dievasmylitave' ar pan. Toks slapyvardis dar iki jums pradedant kalbėti sukels įspūdį, jog jūs norite ne kalbėtis, o tik pamokslauti, ir dėl to kai kurie nenorės su jumis net pradėti pokalbio.

 • Neapsimeskite esąs kažkuo kitu. Jeigu pokalbių kambaryje reikia save apibūdinti – aprašykite save sąžiningai.
 • Neįgrįskite tiems, kurie nenori su jumis kalbėtis.
 • Jei bandysite savo pažiūras kišti per prievartą ar versti žmones daryti sprendimą, kol jie dar tam nepasirengę, tai tik neigiamai paveiksite pokalbio efektyvumą.

 • Nesiginčykite dėl nieko, o ypač venkite nukrypimo nuo temos į ginčus apie neesminius ar diskutuotinus dalykus, tokius kaip kad žemės amžius, evoliucija, politika, alkoholis, abortai ar denominacijų praktikos ir mokymai. Gal jūs šiais klausimais ir turite tvirtas pažiūras, išplaukiančias iš jūsų krikščioniško tikėjimo, tačiau šie klausimai vis vien nėra pagrindiniai Evangelijos atžvilgiu. Būkite nuolankus(-i) ir supraskite, kad net pamaldūs, patyrę krikščionys kai kuriais iš šių klausimų turi skirtingas nuomones. Be to, tikriausiai nei vienas nepakeis savo nuomonės apie, pavyzdžiui, abortus, tol, kol pirma netaps krikščionimi. Kai kurie pokalbių kambarių lankytojai gali specialiai bandyti jus nukreipti į šias šalutines temas ar išprovokuoti jus į ginčą apie tai.

 • Nesupykite, net jei jus užgavo asmeniškai, arba jei žmonės kritikuoja Bibliją ir Dievą.  Gal jie tik bando jus, žiūrėdami, kiek toli jie jus gali nustumti! "švelnus atsakymas nuramina pyktį, aštrūs žodžiai sukelia rūstybę." (Patarlių 15, 1). Jeigu pamatysite, kad pokalbių kambaryje jūs nuolat ginčijatės, tai rodo, jog tokia tarnystė tikriausiai jums yra netinkama!

 • Nenaudokite krikščioniško žargono – nekrikščionims tai kaip svetima kalba. Jeigu jums jau reikia panaudoti tokį žodį, tai iškart paaiškinkite jo prasmę. Beveik kiekvieną krikščionišką koncepciją galima išreikšti paprastais žodžiais. [Daugiau apie tai...]

 • Niekada nekritikuokite kitų žmonių požiūrių ar tikėjimo.
 • Neapsimeskite, jog žinote visus atsakymus. Jeigu į kažkokį klausimą neturite atsakymo – pripažinkite tai! Gal jau girdėjote tokį posakį, jog "krikščionis – tai tik vienas elgeta, kuris pasakoja kitam, kur surasti duonos".

 

Pavojai nuo svetimųjų

Ne kiekvienas pokalbių kambaryje yra toks, koks gali pasirodyti pradžioje. Paauglių ir kitokiuose pokalbių kambariuose lankosi ir pedofilai bei kitokie 'gruobuonys', ir jie stengiasi atrodyti gražiai. Ypač jauni žmonės turėtų laikytis žemiau pateiktų elgesio normų. Taip pat būna, kad kartais internete ir vyresni krikščionys būna įtraukiami į negerus santykius.

 

Būdami internete:

 • Niekada niekam pokalbių kambaryje nesakykite savo pavardės, adreso ar telefono numerio. Pasižiūrėkite, kad šių duomenų nebūtų jūsų prisistatyme (aprašyme, kuris prieinamas kitiems pokalbio kambario lankytojams) nei jūsų el. pašto paraše.

 • Niekada niekada nesitarkite dėl asmeninio susitikimo su kuo nors iš pokalbių kambario, jeigu su jumis negalės ten nueiti dar kas nors.

 • Jeigu norite su kuo nors susitikti, nedarykite to pirmiau nesusirašinėję su jais ilgą laiką el. paštu. Taip pat, prieš rengdami tokį susitikimą pasitarkite su savo tėvais ir savo bažnyčios jaunimo vadovu. Ir netgi po to neikite į tokį susitikimą viena(-s) – būtinai paimkite su savimi draugą. Susitikimą organizuokite saugioje viešoje vietoje – pavyzdžiui kavinėje ar bažnyčios jaunimo susitikime.

 • Nežiūrėkite į pokalbių kambarius kaip į pasimatymų organizavimo agentūras!
 • Jeigu pokalbių kambaryje kas nors pradės jūsų per daug klausinėti asmeninės informacijos arba norės pradėti pokalbį apie seksą, išeikite iš to pokalbio kambario ir susiraskite naują kambarį.

 

Čia slypi realūs pavojai ir buvo atvejų, kai blogi dalykai atsitikdavo jauniems žmonėms, kurie pradėdavo perdaug pasitikėti savo internetiniais 'draugais'.

 

Mokykimės iš kitų

Mes galime pasimokyti iš kitų, kurie yra patyrę pokalbių kambarių evangelistai. Gal kas nors jūsų bažnyčioje ar iš netoli galėtų net pravesti seminarą apie tai. Tai būtų geras dalykas jaunimo grupei.

Kodėl gi nepradėjus mokytis apie pokalbius internete iš krikščioniškų šaltinių. Pavyzdžiui, ACTS on the Net (angl.) turi patarimų puslapį ir internetinių pokalbių trumpinius. Po to, kai jau išmoksite kai kurias procedūras, galėsite išbandyti pasaulietinius pokalbių kambarius. Jeigu turite kažkiek išmanymo apie kitas religijas bei žinote užsienio kalbą (čia yra puiki galimybė sugrįžusiems iš misijų misionieriams bei misionieriams-pensininkams), galite netgi lankytis 'uždarų šalių' pokalbių kambariuose. Pavyzdžiui, vienas žmogus kiekvieną šeštadienio vakarą liudija Kuala Lumpur šalyje – pasinaudodamas pokalbių kambariu!

Taip pat galite lankyti teminius pokalbių kambarius – pavyzdžiui, skirtus kokiam nors hobiui arba specialiam poreikiui. Ten susirinkę žmonės nori kalbėtis tik apibrėžtomis temomis ir nesidžiaugs bandymais pradėti pokalbius apie religiją.  Tačiau šios rūšies evangelizmas kažkiek panašus į evangelizmą, kada jūs įsijungiate į kažkokį jus dominantį klubą. Jis skiriasi nuo liudijimo gatvėje. Į šiuos kambarius įsijunkite tik tuomet, jei tai atitinka jūsų pačių hobi ar interesus. Tuomet nerodykite iniciatyvos, bet laukite atsiveriančių progų paliudyti.

Yra keletas tarnysčių, kurios gali jums patarti ar padėti:

 

Taip pat įmanoma dalintis tikėjimu pasinaudojant naujienų gruopėmis (newsgroups), el. paštu, skelbimų lentomis bei trumpų žinučių programomis (instant messaging systems).

Didesnės krikščioniškos organizacijos kartais naudoja savo pačių pokalbių kambarius – tiek evangelizmui, tiek ir mokinystei. šiuose jos naudoja apmokytus moderatorius.


Su šia tema susijusios nuorodosSvetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje