Gyvenimo prasmė
Pradžia ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] [ Gyvenimo prasmė ]

 

Apie gyvenimo prasmę

 Kiekvienas žmogus kartais sustoja ir susimąsto - kokia gi viso šio gyvenimo prasmė? Kodėl aš gyvenu? Kas bus po mano mirties? Tai teisingi klausimai, ir į juos būtina turėti atsakymą. Daugelis išminčių ir filosofų bandė į juos atsakyti, tačiau jiems nepavykdavo. Atrodo, kad atsakymai į šiuos klausimus slypi kitapus mūsų būties, kur mes negalime prasiskverbti.

Į šiuos svarbiausius žmogui klausimus būtų neįmanoma atsakyti, jeigu... mums paties Dievo duotos žinios iš transcendencijos, t.y. iš kitapus šios būties. Dievas yra mums davęs pranešimų. Mums jie nėra neprieinami, ar kažkur toli kosmose, bet yra visai šalia. Tačiau įdomus dalykas - nors Dievo pranešimai yra šalia, labai dažnas apie juos nieko nežino. Problema ne pranešimuose, bet mumyse - tam tikra prasme mes esame akli ir todėl jų nepastebime.

"Praregėjimas" prasideda nuo to, kad pripažįstame, jog esame akli. Antras žingsnis - įsiklausykite į tuos, kurie regi, ir bandykime pamatyti kartu su jais. Tuomet mūsų aklumas pamažu nyks ir mes pamatysime tai, ko iki šiol neregėjome ir apie ką net neįtarėme!

Kviečiu jus paskaityti keletą straipsnių. Skaitykite juos su nusistatymu, jog čia kalba tie, kurie pamatė tai, ką jūs tik nujaučiate esant, bet niekada neregėjote. Prašykite,kad Dievo Šventoji Dvasia padėtų jums atverdama jūsų širdies akis ir leistų jums pamatyti tai, ką regėjo šių straipsnių autoriai. 

 


Svetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje