Dievas gali panaudoti ir tave
Pradžia ] EI diena ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] [ Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Lietuviška Biblija mobiliame telefone

"Bet aš esu tik vienas!"

Tu gali pakeisti situaciją

Šis trumpas Greg Laurie straipsnis, naudojamas manhunt.com maloniai leidus, primena mums, kad esame unikalūs, ir kad galime taip paliesti kitų gyvenimus, kaip net neįsivaizdavome.

 

Esu girdėjęs sakant: "Bet aš esu tik vienas, aš vienintelis. Aš negaliu padaryti visko, tačiau galiu kai ką. Tai, ką galiu, turiu padaryti. Tai, ką turiu padaryti, iš Dievo malonės aš padarysiu."

 

Vienas pamaldus vyras ar moteris gali labai pakeisti situaciją, netgi tamsiausiose aplinkybėse. Jėzus tai išreiškė taip:

"Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje". (Mato 5, 13-16).

 

Mūsų Viešpats mums sako, kad mes, kaip druska, turime įtakoti situacijas, kuriose esame. Lygiai kaip truputis druskos gali pagerinti arba sugadinti patiekalo skonį, mažas poveikis gali duoti didelių pasikeitimų. Gal jūs esate vienintelis krikščionis savo šeimoje ... ar vienintelis krikščionis savo darbe ... ar vienintelis krikščionis savo klasėje ... ar vienintelis krikščionis aplinkiniuose namuose. Jūs gal net bandote išeiti iš nepatogių situacijų, kuriose dėl tos priežasties atsiduriate. Bet gal jus kaip tik ten pastatė Viešpats, kad jūs įtakotumėte žmones ir pamaldžiu būdu nukreiptumėte juos teisinga kryptimi. Dievas su mažu gali nuveikti daug.

 

Mes girdėjome apie tokius žmones, kaip Dr. Bill Bright, Campus Crusade for Christ International įkūrėją, kuris neseniai išėjo pas Viešpatį. Girdėjome apie savo laikų didįjį evangelistą D.L. Moody, ir žinoma apie Billy Graham. Bet ar kada girdėjote apie Edward Kimball ar apie Henrietta Mears?

Be Edward Kimball niekada nebūtų buvę D.L. Moody. Kimball buvo batų pardavėjas. Jis dirbo Čikagoje, batų parduotuvėje. Ten jis pajuto, kad Viešpats jį veda, jog jis pasidalintų Evangelija su kitu pardavėju, jaunuoju Dwight'u. Dwight'as atsakė į išgirstą žinią, pavedė savo širdį Jėzui Kristui ir galiausiai tapo didžiausiu savo kartos evangelistu. Dėl Edward'o Kimball'o ištikimybės skelbiant Evangeliją Viešpats pasiekė D.L. Moody, kuris savo ruožtu pasiekė milijonus.

 

O kaip dėl Henrietta Mears? 1928 metais ji buvo pašaukta mokyti sekmadieninės mokyklos klasę Hollywood'o pirmoje presviterių bažnyčioje. Jai vadovaujant, jos klasėje mokinių skaičius išaugo nuo 400 iki 4 000. Vėliau ji pietinėje Kalifornijoje (JAV) įsteigė leidyklą Gospel Light Publishing ir Forest Home krikščionišką konferencijų centrą. Iš tų žmonių, kuriuos ji įtakojo, 400 tapo pilno etato tarnautojais. Tarp jų buvo ir Bill Bright bei Billy Graham.

 

Ir viename žmoguje slypi jėga. Mūsų gyvenimas gali pakeisti situaciją. Ezechielio 22, 30 Dievas sako: "Aš ieškojau tarp jų žmogaus, kuris pastatytų sieną ir stotųsi spragoje tarp manęs ir mano tautos, kad jos nesunaikinčiau, bet nė vieno neradau". Dievas ieško to vieno ar vienos.

Gal jūs esate tuo vieninteliu krikščioniu, kurį kažkas tepažins per savo gyvenimą. Faktas tame, jog Dievas gali daug nuveikti su mažu. Jeigu manimi netikite – pasiklauskite to berniuko, kurie vieną dieną sutiko pasidalinti savo pietumis ir pamatė, kaip Jėzus su tuo mažu pamaitino 5000 vyrų, plius dar ir moterų bei vaikų. Arba galite paskaityti Išėjimo knygą, kur rasite istoriją apie vieną vyrą, kurio gyvenimas buvo toks pamaldus, kad per tai jis sulaikė 2,5 milijono žmonių nuo nusisukimo į visišką stabmeldystę. To vyro vardas buvo Mozė.

 

Dievas ieško tik vieno – žmogaus, panašaus į tave, panašaus į mane. Ar jūs tapsite tuo vienu? Mes visi mielai norėtume tapti tokiais kaip Billy Graham, D.L. Moody ar Bill Bright. Gal jūs tokiu ir tapsite. Bet ar sutiktumėte tapti bent jau tokiu, kaip Edward Kimball arba kaip Henrietta Mears? Ar sutiksite daryti viską, ką galite, ten, kur esate, naudodami įtaką, kurią Dievas jums davė? Niekada nenuvertinkite tos jėgos, kuri slypi viename žmoguje.

 

Jūros žvaigždžių mėtytojas

ši trumpa istorija jau tapo žinoma šimtuose variantų (vienas jų pasakojamas čia). Ji paremta istorija, kurią pirmas užrašė Loren Eisley, ir kuri pirmą kartą buvo išspausdinta žurnale Readers Digest 1991 metais. Ji iliustruoja tą patį principą, kurį skaitome 1 Kor 4, 6: tu esi unikalus, ir netgi maži dalykai, kuriuos darai, turi amžinąją prasmę.

 

Atsibudau anksti, kaip ir visada, dar iki aušros. Ketinau eiti prie vandenyno ir ten pasitikti beauštančią naują dieną. Man bevaikštant ūkanotoje aušroje, toli pastebėjau kažką judant. Ten pamačiau berniuką, besilankstantį ir kažką imantį bei mojuojantį rankomis. "Turbūt jis šoka paplūdimyje, švęsdamas naujos dienos atėjimą", pagalvojau.

 

Kai priartėjau, su liūdesiu pastebėjau, kad jis nešoka, bet lenkiasi ir sijoja nuolaužas, užsilikusias po nakties potvynio. Jis vis sustodavo ir pakeldavo rastą jūros žvaigždę ir įleisdavo ją atgal į jūrą. Aš berniuko paklausiau, koks jo pastangų tikslas. "Potvynis išplukdė jūros žvaigždes ant paplūdimio, ir jos pačios nebegali sugrįžti į jūrą", atsakė jis. "Jei aš neįmesiu jų atgal į jūrą, tai pakilus saulei jos mirs".

 

Aš pažiūrėjau į didžiulį paplūdimio plotą, besidriekiantį į abi puses. Ant kranto buvo tiek jūros žvaigždžių, kad net neįmanoma buvo jų suskaičiuoti. Berniuko plano beviltiškumas man tapo aiškus ir aš tai jam pasakiau: "Betgi šiame paplūdimyje yra daugiau jūros žvaigždžių, nei tu kada galėsi išgelbėti iki patekant saulei. Juk tu negali tikėtis, kad tavo pastangos pakeis šią situaciją".

 

Berniukas trumpai stabtelėjo, kad apmąstytų mano žodžius, po to pasilenkė, paėmė jūros žvaigždę ir metė ją į jūrą kiek galėjo toliau. Atsisukęs į mane jis paprastai pasakė: "šitai vienai aš pakeičiau situaciją".

 


Svetainė atnaujinta: 2005.04.30    Kviečiame dalyvauti diskusijoje