Tiltų strategija
Pradžia ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] [ Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Tiltų strategija

Būdas pasiekti milijonus žmonių


"Naudokite tai, kas dominuoja kultūroje ir dažnai tai keiskite. Jums patiems geriau, jei surasite būdą būti labai švelniu"
- citata, išraižyta Ulazdowski pilies menų centro išorėje, Varšuvoje.

"Ant kabliuko kabinkite tai, ką mėgsta žuvys, o ne tai, ką mėgsta žvejys"
- Hemingvėjus

 

Svarbu suprasti, jog WWW – tai terpė, kurioje norima informacija yra 'traukiama' (angl.). Tai ji skiriasi nuo televizijos ar radijo, kurioje informacija yra 'stumiama'. Bendrai kalbant, žmonės jungiasi prie interneto informacijos paieškai. Tie puslapiai, kurie susiję su jų paieškos tema, 'įtraukia' juos.

 

Dauguma žmonių neieško krikščioniškos medžiagos, todėl, žinoma, niekada jos ir neras. Jeigu paieškos serveryje ieškodami pasaulietiškos temos jie tarp rezultatų ir pamatys akivaizdžiai krikščionišką puslapį, tai nėra tikėtina, jog į jį nueis. O jei ir nueis, tai ten ilgai neužsibus. Dauguma žmonių Pilkojoje Matricoje (Engelio skalės modifikacijoje) yra pakankamai žemai dvasinio supratimo kryptimi.

 

Kaip ten bebūtų, dominuojanti dauguma krikščioniškų svetainių yra sukurtos krikščionims. Jose naudojamas krikščioniškas žargonas, o puslapiai sukurti su prielaida, jog skaitytojas yra krikščionis. Nekrikščionims tokios svetainės bus labai svetimos, net jei jie jas ir surastų.

 

O ko daugiausiai žmonės ieško internete? To, kas juos domina!

 • Sportas
 • Sveikata
 • Seksas ir santykiai
 • Patarimai asmeninių problemų sprendime
 • Hobis
 • Informacija apie vietinius renginius
 • Idėjos turizmui
 • Humoras
 • Filmai
 • Muzika
 • Naujienos
 • Garsenybės
 • ir milijonas kitų dalykų...

 

Jeigu parašysime dar vieno puslapį apie tai, kaip būti išgelbėtam - toks puslapis tik nedaugelį jų pasieks. Nebent mes naudosime... tiltų strategiją!

 

Tiltų strategija: "Būkite tuo, ko jie ieško"

Sukurkite puslapius apie šias pasaulietines temas (angl.) arba žmonių jaučiamus poreikius. Per tai mes galime nusitaikyti į bet kurią žmonių grupę. šį būdą galėtume pavadinti 'Tiltų strategija'. Kiti gal naudos kitus pavadinimus (pavyzdžiui, 'magnetiniai puslapiai'), tačiau esmė išlieka ta pati – susitapatinimas su tuo, kuo žmonės iš tiesų domisi. Tai nereiškia, jog darome apgaulingus puslapius, kurie iš tiesų yra ne apie tai, apie ką sakosi esą. Jeigu kuriame puslapį apie VW mašinų remontą ar apie mėgstamą muzikantą, tai puslapis iš tiesų ir turi būti 'apie' tą temą. Jis turi būti kiek galima geresnis ir informatyvesnis, gal net su daugeliu naudingų nuorodų į kitus puslapius šia tema. Tilto puslapiai turi būti parašyti sąžiningai (angl.). Jie turi būti pritaikyti skaitytojui: pritaikymo lygį įvertinti mums padės X-Spektras.

"Emlyn ir tolimieji tvenkiniai" (angl.) – tai žvejybos istorija, kuri iliustruoja tuos iššūkius ir galimybes, kuriuos mums suteikia internetas.

 

Kaip pastatyti 'tiltą'

Yra keletas būdų, kuriais galite patraukti žmones 'per tiltą' į kitus puslapius, kurie paaiškina Evangeliją. Galime tai pavadinti 'sluoksniais'. Tai lyg dovanos, kuri įvyniota į keletą popieriaus sluoksnių, išpakavimas:

 

a. Jūsų liudijimas

Kokį puslapį besukurtumėte, įdėkite jame nuorodą 'susipažinkite su autoriumi' arba 'mano istorija'. Čia jau atsiveria proga papasakoti savo liudijimą (tik nevadinkite to 'liudijimu' tame puslapyje – tai krikščioniškas žargonas). Pirmiausiai prisistatykite – kur jūs gyvenate, ką veikiate, ką mėgstate ir t.t. Po to papasakokite, kaip jums kažkas atsitiko, kas pakeiti visą jūsų požiūrį į gyvenimą. "Žmonės domisi žmonėmis". Trumpas garso ar vaizdo klipas, kuriame tas žmogus kalba, gali taip pat padidinti susidomėjimą liudijimo puslapiu.

 

b. 'Gyvenimo prasmės' nuorodos

Bet kokiame puslapyje galite pasiūlyti nuorodą su tekstu 'Kokia yra gyvenimo prasmė?' arba 'Tikros pilnatvės suradimas'. Tokia nuoroda neskamba kaip nurodymas, neskamba ir krikščioniškai. Tačiau tuo pat metu ji kalba apie kažkokį negąsdinantį dvasinį turinį. Kita galimybė, vedanti prie jautraus Evangelijos paaiškinimo, yra dažnai užduodamų klausimų (DUK) apologetinių atsakymų (angl.) puslapis.

 

c. Palyginimų prasmės

Kaip pagrindinę Evangelijos perdavimo priemonę Jėzus naudojo istorijas su pamokančia žinia (angl.). Jis net ne visada šią žinią paaiškindavo – leisdavo žmonėms išsiskirstyti ir patiems pagalvoti! Kokia bebūtų interneto svetainės tema, visada įmanoma parašyti WWW puslapį taip, kad parodyti palyginimą ar paralelę (angl.) nuo pagrindinės temos. Pavyzdžiui, svetainėje apie VW mašinų atnaujinimą gali būti puslapis su teiginiu, kad "kaip ir senoms mašinoms reikia naujo variklio, taip ir mūsų gyvenime mum reikia kažko naujo viduje". Svetainėje apie pelių auginimą gali būti įtrauktas puslapis apie tai, kaip pelė-mama rūpinasi savo jaunikliais, ir kad Dievas savo žmonėmis rūpinasi taip pat. Beveik į kiekvieną temą galima pažiūrėti tokiu kampu. Tokiam priėjimui labai gerai pasiduoda filmai, knygos ir muzika. Dažnai juose būna tokios prasmės, kurių autoriai visai neplanavo ten sudėti (angl.).

Savo kalba bei iliustracijomis 'Tilto' puslapis neturėtų 'atrodyti' krikščioniškai. Kuo labiau pasaulietiškai jis atrodys, tuo geriau jis kalbės tiems, kurie neturi krikščioniško patyrimo. Kaip ir visuose puslapiuose, juose reikia vengti žargono. Jame gali būti truputį paminėta krikščionybė. Tačiau Evangelijos medžiagą tegul palaipsniui atskleidžia jame esančios nuorodos į kitus puslapius. Pilkoji Matrica padės mums suprasti, kaip bendrauti su žmonėmis, kurie turi mažai žinių bei gero nusiteikimo Evangelijos atžvilgiu. Mes turime mokytis, kaip tapti informacijos architektais (angl.).

 

Balansas

Svarbu pasirūpinti, kad šis priėjimas būtų gerai subalansuotas. Daugelis evangelistinių puslapių, apžvelgtų šioje svetainėje, naudoja 'tiltų' koncepciją išmintingai ir jautriai. WWW evangelistai gali skirtis tuo, ant kiek atsargiai jie daro įėjimo puslapį savo 'tilte'. "Išmintį pateisina visi jos vaikai" (Luko 7, 35). Yra didelis poreikis naujų kūrybingų būdų (angl.) sukūrime, kaip panaudoti 'tiltų' strategiją.

 

Biblijinis pagrindas

Jėzus mums sakė "eiti ir skelbti Evangeliją", o ne laukti, kol žmonės patys ateis į mūsų bažnyčių pastatus ir ten Ją išgirs.

"Tai, kad mūsų pamokslavimas turi būti uždarytas tarp sienų, yra visiškai blogas dalykas. Tai tiesa, kad mūsų Viešpats pamokslavo sinagogose, bet dažnai jis kalbėjo nuo kalno ar iš valties, ar namo kieme, ar viešose gatvėse. Vienintelis dalykas, kurio jam reikėjo – tai klausytojai. Jis buvo sielų žvejys tikrąja prasme, o ne toks kaip tie, kurie sėdi savo namuose ir tikisi, kad žuvys pačios ateis pas juos, kad jas sugautų." (Spurgeon).

 

'Tiltų' strategija savo esme yra šio principo pritaikymas kibernetinėje erdvėje. Tačiau jis, žinoma, turi būti naudojamas be jokių apgaulės elementų (angl.).

'Tiltų' strategija – tai susitapatinimas su žmonių jaučiamais poreikiais ir bendrais interesais. Asmeninė Jėzaus tarnystė beveik visada prasidėdavo nuo žmonių jaučiamų poreikių.

Efektyvi komunikacija vyksta tada, kai yra tam tikro bendro patyrimo sritis. Tai aiškiai parodyta Wilbur'o Schramm'o biblijinėje persidengiančių interesų (angl.) koncepcijoje.

'Tiltų' puslapiai – tai įsikūnijusios Evangelijos (angl.) pavyzdžiai. Tai pilno susitapatinio su žmonėmis jausmas, kurį savo pavyzdžiu rodė Viešpats Jėzus. Daugiau apie įkūnytą evangelizmą skaitykite čia – Tell It Often (angl.).

Nors pati Evangelija niekada nesikeičia, tačiau mūsų priemonės ir strategijos Jos skelbimui privalo keistis. Nors gal ir negalime lyginti šiandienos strategijų su tomis, kurios buvo veiksmingos prieš 150 metų, tačiau verta pastebėti, kad Spurgeon naudojo kažką panašaus į 'tiltų' strategiją. Pavyzdžiui, kalbėdamas Aberdeen'e susirinkime, kurį šios dienos terminais galėtume pavadinti 'verslininkų pusryčiais', jis kalbėjo apie 'sėkmę gyvenime'. Jis pradėjo nuo pasaulietinių klausimų, o po to – perėjo prie dvasinių. Netgi visi jo rašyti kūriniai (angl.) turi savyje pasaulietinių iliustracijų ir humoro.

Apie 'tiltų' strategiją pamokslų rašyme kalba ir Rick Warren.

 

Pavyzdžiai

 • Daugelis iš šių evangelistinių puslapių (angl.) naudoja 'tiltų' strategiją.
 • šios evangelistinės svetainės moterims analizė rodo į išmintingą 'tiltų' strategijos panaudojimą joje.
 • Integruotas WWW evangelizmas Lenkijoje naudoja šią strategiją labai efektyviai.
 • Creative Ministry Planning (angl.) aiškina, kaip kūrybingai planuojant evangelizacijos strategiją reikia pradėti nuo žmonių jaučiamų poreikių.

 

'Garbingas liudijimas' – jokios apgaulės

Žinoma, 'tiltų' strategija neturi naudoti apgaulės jokia forma. Be to, tai veiktų priešingai mūsų siekiamam tikslui. Tačiau žinoma mes galime nustebinti lankytojus neįprastu priėjimu, suintriguoti juos, tačiau visuomet turime tai daryti su meile ir sąžiningai. Daugiau apie tai čia... (angl.)

 

Tai ne vienintelis būdas

Žinoma, jog žmonėms, kurie jau nori labiau pažinti Dievą, 'tilto' puslapis nėra reikalingas! Tačiau tokiems žmonėms padėti gali visa eilė jau sukurtų puikių svetainių, kai tuo tarpu yra tik labai nedaug svetainių, siekiančių pasiekti 'labiau nutolusius' žmones.

Taip pat egzistuoja puikios evangelistinės svetainės, kurios tam, kad pritrauktų žmones, naudoja ne 'tiltų', bet kitas strategijas. Pavyzdžiui, Power to Change (angl.) dalyvauja integruotose reklamos kompanijose kitoje žiniasklaidoje. ši svetainė taip pat idealiai tinka kaip nuoroda į esminį Evangelijos pristatymą krikščionių asmeniniams 'tiltų' puslapiams.Svetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje