X spektras
Pradžia ] EI diena ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] [ X spektras ] Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Lietuviška Biblija mobiliame telefone

X Spektras

Naudingas evangelistinių metodų kategorizavimo būdas

Bažnyčių kūrimo sferoje buvo sukurtas naudingas C1-C6 spektras, kuris padeda įvertinti, kokio laipsnio kontekstualizaciją (angl.) ją supančios musulmoniškos kultūros atžvilgiu naudoja bažnyčia. Šią koncepciją sukūrė strategai John Travis, Phil Parshall ir kiti. Daugiau apie tai angliškai skaitykite čia: [1] [2 - pdf formatu].

 

Calvin Conkey iš Create International (angl.) ir Web Evangelism Guide (angl.) pasiūlė panašų X1-X6 kategorizavimą, kuriuo galima nustatyti krikščioniškų interneto svetainių (taip pat radijo, video ir literatūros) poziciją konteksto atžvilgiu. Pilkoji Matrica yra esminiai svarbi šio spektro supratimui. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, jog mes neteigiame, jog yra tik vienas 'teisingas būdas' evangelizuoti per internetą. Skirtingi būdai turi savų stipriųjų ir silpnųjų pusių, ir jais galima pasiekti skirtingus žmones.

 

Svarbiausios eilutės šiuo klausimu yra 1 Kor 9, 22b: "kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau" ir Luko 7, 35: "Bet išmintį pateisina visi jos vaikai". Tačiau situacijos tragizmas yra tame, kad apie 99 procentus krikščioniškų svetainių (anglų kalba) tinka X1 kategorijai, o daugelis kitų – nesąmoningai atmeta nekrikščionis skaitytojus.

 

Tipas

Aprašymas

Komentarai

X1

Medžiaga praktiškai skirta vien krikščionims. Daroma prielaida, kad skaitytojas žino išgelbėjimo kelią, todėl jis nėra paaiškinamas. Naudojama daug vidinio krikščioniško žargono bei koncepcijų. Gali būti naudojami krikščioniški paveikslėliai. (Tokios savybės visai tinka svetainei, skirtai saviems – krikščionių mokymui bei ugdymui).

Dauguma krikščioniškų interneto svetainių yra X1 tipo. Atsitiktinai jose gali apsilankyti keletas nekrikščionių arba specialiai – beieškantys. Gal joje jie net suras kažkiek dvasinės pagalbos, dėl ko tokios svetainės savininkai naiviai manys, kad ir jų svetainė yra evangelistinė. Liūdna, tačiau daugelio bažnyčių svetainės yra X1 tipo.

X2

Nors svetainė sukurta krikščionims, tačiau čia apsilankiusiems nekrikščionims yra ir nuoroda/sekcija į tai, kaip būti išgelbėtu. Ši nuoroda gali būti nukreipta į kitą tos pačios svetainės dalį arba į kitą svetainę (angl.). Likusiais požymiais šio tipo svetainės yra kaip ir X1 svetainės.

Mūsų svetainė apie evangelizaciją per WWW yra kaip tik X2 tipo. Visos krikščioniškos svetainės turi pamastyti apie bent vieno puslapio sukūrimą, kuris būtų skirtas ir nekrikščionims. Kai kurios bažnyčių svetainės yra X2 tipo.

X3

Tuose pačiuose puslapiuose stengiamasi kalbėti tiek krikščionims, tiek ir nekrikščionims. Yra nemaža dalis krikščioniškų žodžių ir koncepcijų, bet įvairiu laipsniu puslapiai pritaikyti ir nekrikščionių poreikiams.

Kai kurios bažnyčių svetainės yra X3 tipo. Svetaines, kuriose yra atskirai siūloma medžiaga krikščionims ir nekrikščionims, tiksliau būtų galima apibūdinti kaip hibridines X1/X4 tipo. Nekrikščionys, kurie augo krikščionių šeimoje arba yra beieškantys, X3 tipo svetainėse gali jaustis gana patogiai.

X4

Pirmiausia orientuojamasi į nekrikščionis. Tačiau daroma prielaida, jog svetainės lankytojai turi šiokį tokį krikščionišką supratimą. Naudojamas krikščioniškas žargonas. Evangelija gali būti pateikta vakarietiškais, religiniais, formaliais terminais. Joje gali būti 'krikščioniškų' paveiksliukų, gali būti naudojamas pamokslo (angl.) stilius bei primėtyta eilučių iš Biblijos. Liudijimai, jeigu ten jų yra, parašyti tokia kalba ir liečia tokias temas, kurios įdomios tik krikščionims.

Evangelistinės svetainės, kurios sukurtos šalyse, kur didelė žmonių dalis lankosi bažnyčioje ir turi krikščionišką pažinimą, instinktyviai gali būti sukurtos pagal X4 tipą. Jos gali sėkmingai pasiekti 'anksčiau bažnyčioje buvusius', tačiau nepalies 'nebažnytinių' žmonių. Jie tik ribotai kalba žmonėms, kurie Pilkojoje Matricoje yra apatiniame kairiame kampe.

X4R poaibis

Naudoja X4 stilių ir aiškindami krikščionybę stengiasi pasiekti kitą religinę grupę (pvz. islamo išpažinėjus). Iš dalies bando modifikuoti ir labiau pritaikyti kontekstui savo kalbą. Gali būti konfrontacinio ir netgi kritikuojančio stiliaus (raidė 'R' kode reiškia 'Religija')

Tiesmukiškas X4R svetainės debatų stilius ar sulyginimai gali gerai pasitarnauti tiems, kurie nori diskutuoti.

X5

Ši svetainė skirta nekrikščionims. Joje daroma prielaida, jog skaitytojų krikščioniškos žinios labai ribotos. Evangelija pateikta šiai auditorijai suprantamais terminais, mažai naudojant žargoną. Mažai tikėtina joje surasti krikščioniškus paveiksliukus. Gali būti, kad lankytojų pritraukimui ir susitapatinimui su jų interesais ar jų jaučiamų poreikių patenkinimui naudojama 'tiltų strategija'. Kiti barjerai komunikacijai gali būti sulaužomi per tai, jog naudojama auditorijos gimtoji kalba (jeigu tai ne lietuvių kalba).

X5 tipo svetainės gali gerai pasiekti tuos, kurie Pilkojoje Matricoje yra apatiniame kairiame kampe. Yra įmanoma bažnyčios svetainę parašyti X5 lygyje, tačiau labai nedaug kas tai daro.

X5 tipo svetainės daug triūso įdeda į tai, kad suprasti, kaip nekrikščionys mąsto (angl.).

X5R poaibis

Svetainė naudoja X5 stilių ir skirta religinei žmonių grupei pasiekti aiškinant jiems krikščionybę. Naudoja vidutinį kontekstualizavimo lygį bei susitapatinimą su jų religinėmis koncepcijomis.

X5R tipo svetainėse gali būti pridėti ir 'tiltų strategijos' įvadiniai puslapiai apie kultūrą/bendro pobūdžio interesus/jaučiamus poreikius. Šie puslapiai veda į likusią svetainės dalį.

X6

Su svetaine siekiama pasiekti nekrikščionis. Daroma prielaidą, jog svetainės lankytojai neturi jokių žinių apie krikščionybę, kad jie gali būti abejingi ar net priešiški krikščioniškai žiniai. Evangelija pateikiama labai kontekstualizuotai arba kūrybiškai (angl.), naudojant tai grupei priimtinus terminus. Tam nenaudojamas formalus, religinis ar vakarietiškas stilius. Svetainės pirmasis puslapis beveik neišduoda, jog ji yra krikščioniška. Tikriausiai naudojama 'tiltų strategija' lankytojų pritraukimui bei susitapatinimui su jų interesais bei poreikiais.

X6 tipo svetainės sukurtos kad pasiektų žmones, kurie Pilkojoje Matricoje yra kiek galima toliau kairėje apačioje. Jos siekia pilnai susitapatinti su dabartiniais lankytojų interesais bei dvasinio supratimo trūkumu. Pavyzdžiui, Boolywood (angl.) svetainė gali pasiekti Indiją. Kada tai tik įmanoma, tokios svetainės parašytos lankytojų gimtąja kalba.

X6R poaibis

X6 stiliumi norima pasiekti religinę grupę. Naudojama aukšto laipsnio kontekstualizacija, tos grupės (o ne krikščioniški, jei tik tai įmanoma) religiniai terminai ir koncepcijos. Siekiama susitapatinti su tos religinės grupės tikėjime ir raštuose esančiuose tiesos elementais, bei ant tos tiesos statyti parodant, jog tikras jų įvykdymas ateina per Jėzaus apreiškimą. Gali naudoti 'sluoksnių' metodą, kuriame nedaug kas išduoda, jog puslapiai yra krikščioniški.

X6R svetainės yra šio spektro kūrybiškumo viršūnė, siekiant pasiekti kitų religijų atstovus. Jos gali būti laikomos kontroversiškomis, tačiau jos pajėgios susitapatinti su asmenimis iš kitų religijų, kurie šiaip nebūtų net bandę apsilankyti ar pasimokyti iš atviriau krikščioniškos svetainės. X6R svetainės žmonių pritraukimui taip pat gali naudoti ir kitų temų 'vartų' puslapius (gateway pages).

 

Pastabos ir išvados

  • Šis spektras taip pat tinka ir kitoms žiniasklaidos priemonėms – tiesiog pakeiskite žodžius 'interneto svetainė' žodžiais 'vaizdajuostė', 'DVD', 'bukletas', 'knyga', 'radijo programa' ir t.t.

  • Kadangi svetainės, kuriomis norima pasiekti kitas religines grupes, yra specialistų darbas, jos kategorijose X4-6 pažymėtos su raide 'R'. Tokių 'R' svetainių net anglų kalba yra labai mažai – gal tik 12-20 jų efektyviai tarnauja islamo pasekėjams (dėl saugumo sumetimų jos čia neminimos), dar mažiau jų yra (jei iš vis jų yra) tarnaujančių žmonėms iš hindu, budizmo, naujojo amžiaus bei kitų bendruomenių. Ir dauguma jų parašytos angliškai, o ne tų žmonių gimtąja kalba.

  • Santykinai nedaug bažnyčių svetainių internete yra parašytos viliojančiu, prieinamu nekrikščionims, stiliumi. Tačiau jos turi didelį potencialą, nes savo skaičiumi jos (anglų k.) 5 kartus viršija kitų krikščioniškų svetainių skaičių.

  • 'Tiltų strategija' – tai nepaprastai svarbus būdas bandant pasiekti bet kokią žmonių grupę, apibrėžtą pagal jų interesus, kalbą, vietovę ar asmeninius poreikius. Šis metodas dar nepaprastai mažai naudojamas. Lygiai kaip dauguma nekrikščionių niekada neapsilanko bažnyčioje, lygiai taip jie ir internete niekada neieško krikščioniškos medžiagos. Mums skirtas pavedimas 'eiti į visą pasaulį', o ne laukti, kol žmonės patys atvyks į mūsų mažus ratelius (angl.).

  • Evangelizavimo internete poreikiai ir galimybės yra nepaprastai dideli. Tai tinka tiek vakarų pasauliui, tiek 10-40 platumos langui (angl.), tiek ir Lietuvai. Internetas dar labai mažai tam teišnaudojamas. Daugelis pagrindinių kalbų teturi tik po keletą tokių svetainių. Pavyzdžiui, taip yra su kinų ir japonų kalbomis, kiekviena iš kurių kalba apie 100 milijonų internautų (grubus įvertinimas).

  • Dažnai sutinkama tokia nuomonė, jog nors kontekstualizacija yra esminiai svarbi misionieriams, tarnaujantiems ne Vakarų šalyse, tai kažkaip ji nėra būtina 'krikščioniškuose' Vakaruose. Mes gi teigiame, jog Vakaruose yra post-krikščioniška post-modernistinė kultūra, ir kad jai lygiai tiek pat reikia tinkamos kontekstualizacijos.

  • Geras komunikatorius neužduoda klausimo "Ką aš turėčiau pasakyti?". Jis (arba ji) klausia du klausimus: "Kas yra mano auditorija?" ir "Ką jie nori sužinoti?". Pirmą kartą per visą žmonijos istoriją internetas leidžia mums nusitaikyti į tokią pasaulinės auditorijos dalį, kurią galime tiksliai apibrėžti pagal jų interesus, jaučiamus poreikius, amžių, etninį priklausomumą, lytį, religiją ar geografinę padėtį. Tačiau, kadangi WWW yra pasyvi terpė ('pull medium' angl., t.y. informaciją iš jos traukiame mes patys), automatiškai neturėsime auditorijos jokiai iš šių žmonių grupių. Kad savo skaitytojus pritrauktumėme ir išlaikytume po to, kai jie ateis, turime rūpestingai sukurti savo interneto svetaines ir jas jiems pritaikyti.

 


Svetainė atnaujinta: 2005.05.02    Kviečiame dalyvauti diskusijoje