Krikščioniškas žargonas
Pradžia ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] Jaučiami poreikiai ] [ Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Naudokite tinkamus žodžius

'Saviškių kalba' atstumia žmones

"Kaip sunku būti paprastam"
- Vincentas Van Gogas

 

Daugumoje krikščionims skirtų pamokslų ar bet kuriame krikščioniškame žurnale paprastai yra labai daug žargono žodžių ir frazių. Mes su jais jaučiamės patogiai! Kai juos naudojame, jaučiamės savi! Tokius žodžius mėgstame naudoti taip pat ir maldoje, pastebi humoristas Jim Watkins.

 

Štai tik keletas tokių žodžių ir frazių:

"atgimęs, išgelbėjimas, nusidėjėlis, naujas gimimas, Gelbėtojas, išteisinimas, Šventoji Dvasia, liudijimas, evangelinis, užtikrinimas, atpirktas, atpirkimas, misija, evangelizacija, atgaila, išpažinimas, radau Viešpatį, turiu naštą".

Tai yra ta kalba, kurią turime nustoti naudoti, jei norime efektyviai komunikuoti nekrikščionims. Tai 'savųjų terminai', kurie nesuprantami tipiškam žmogui ne iš bažnyčios. Mums reikia išmokti suprasti jų mąstymą (angl.)!

 

Ar tu sakai, jog negaliu net pasakyti 'nuodėmė', 'atgaila', 'tikėjimas'?

Teisingai! Yra kiti būdai visų šių koncepcijų išraiškai, kurie nekrikščionims bus daug prasmingesni. Pasižiūrėkite į žargono žodžių sąrašą ir geresnes alternatyvas jiems šiame puikiame OnMission žurnalo straipsnyje: 'Kada žodžiai atsistoja ant kelio' (When Words Get in the Way [angl.]). Kiekvienas krikščionis autorius turėtų atsispausdinti šį straipsnį ir prie jo pridedamą puslapį 'Unlearning the lingo' (angl.). Taip pat pasižiūrėkite į 'Jargon and Jibonkin' (angl.) – ten yra ir žargono žodynas.

 

Turime daryti prielaidą, kad žmonės, su kuriais kontaktuojame, nieko nežino (angl.) apie krikščionybę. Barna Research apklausos rodo, kad JAV (šalyje, kur į bažnyčias eina 10 kartų didesnė dalis žmonių, nei kitose šalyse), tik trečdalis suaugusiųjų galėjo apibrėžti terminą 'Evangelija'. 7 iš 10 neturėjo jokio supratimo, ką reiškia 'Jono 3, 16'. 52% Jungtinės Karalystės (UK) žmonių nežino, kas buvo Pontijus Pilotas.

 

Gal skaitytojai krikščionys ir girtų tokių žodžių naudojimą, nes dėl jų jie jaučiasi patogiai. Bet mes juk rašome nekrikščionims! Iš tiesų, už tai, kad nenaudojate tokių žodžių, krikščionys gali jus net kritikuoti. Pakęskite tai! WWW rašytoja Iyohi sako, jog visus metus ji jautėsi kalta, nes matė, jog kai kas teigė, kad WWW puslapiuose turi būti krikščioniška proklamacija – puslapio viršuje įdėtas paveiksliukas su Biblija arba kryžiumi. Tuo tarpu ji teisingai stengėsi daryti "savo pagrindinius puslapius mažiau krikščioniškais [išvaizda] tam, kad žmonės į juos ateitų".

 

"Tai jiems, ne mums"

Ką berašytume, turime galvoje turėti savo skaitytoją – nekrikščionį. Mes rašome ne krikščionims, ir ne tokiems, kurie turi bent kažkiek krikščioniško supratimo. Kiekvieno žodžio, idėjos, koncepcijos testas turėtų būti toks: "Ar jie tai supras? Tai parašyta jiems, o ne mums." Nes kitaip nekrikščionys greitai padarys savo išvadą: "Tai jiems, o ne mums".

 

Taip pat turime suvokti, jog kai kurie nekrikščionys gali žinoti krikščioniško žargono žodžius dėl to, jog augo krikščioniškoje šeimoje. Tačiau tokie žodžiai jiems gali būti atstumiantys dėl nemalonios jų religinės praeities. Daugumoje šalių į evangelikalus, kaip grupę, žiūrima labai negatyviai. Kaip nebūtų keista, neseni Barna Research tyrimai parodė, jog taip yra net ir JAV. Daugelyje kontinentinės Europos šalių (pavyzdžiui Lenkijoje) į evangelikalus žiūrima kaip į sektą.

 

Krikščionis vardu Charity, kuris nesenai apsilankė prieinamoje evangelistinėje svetainėje, pamatė tokio požiūrio svarbą ir parašė: " Labai smagu matyti, kaip Dievas tai naudoja tam, kad pasiektų pasaulį! Pradžioje aš buvau įsitikinęs, jog svetainė yra Naujojo Amžiaus judėjimo, nes buvo tokia žemiška (paprasta) ir lengvai suprantama. Ji stimuliavo mano susidomėjimą!"

 

Pasiekti paskiepytuosius

Ir C.S. Lewis, ir Stanley Jones kalbėjo apie žmones, kurie susidūrė kaip tik su tokiu krikščionybės kiekiu, kad tai paskiepijo juos prieš krikščionybės esmę. Tai dar viena grupė žmonių, dėl kurių turime stengtis vengti žargono – ne todėl, kad jie jo nežino, bet todėl, kad jie jį žino! Praeityje (ar net dabar) lankę bažnyčią, jie žino tuos religinius žodžius, tačiau neturi supratimo apie po jais slypinčią dvasinę prasmę. Ir jeigu jie taip pat neigiamai žiūri į krikščionybę (nesvarbu dėl kokios priežasties), šie atpažįstami žodžiai jiems neš neigiamą ar gal net žeidžiantį krūvį.

Bet jei tie patys žodžiai pakeičiami neutraliais, iš kasdieninės kalbos paimtais žodžiais, jų prasmė gali staiga sušvisti visai naujai. Netgi pasišventę krikščionys (angl.) dažnai sako, jog Biblijos eilutės perfrazavimas kitame Biblijos vertime (pavyzdžiui The Message (angl.) vertime) atneša jai galingą prasmę, nors anksčiau tai jau buvo prarasta dėl perdaug gero tos eilutės žodžių žinojimo.

 

Didžiųjų raidžių naudojimas

Išmintinga vengti įvardžių, žyminčių Dievą ir Jėzų, rašymo iš didžiosios raidės. Tam yra dvi priežastys:

  • Tai sutrikdo skaitymo tėkmę, ypač tiems, kuriems ta kalba nėra gimtoji;
  • Tekstas tuomet skamba religiškai, bažnytiškai. Nors mes šioje svetainėje ir rašome šiuos įvardžius iš didžiosios raidės (juk ši svetainė skirta krikščionims!), tačiau evangelizaciniame kontekste to nedarome.

 

Dėl tų pačių priežasčių ir šiuolaikiniuose Biblijos vertimuose yra vengiama didžiųjų raidžių sakinio viduryje. Įdomu, jog to nebuvo ir pirmose Karaliaus Jokūbo Biblijos (KJV) vertimo redakcijose – tai atsirado tik daug vėliau. Štai čia fotografuotas puslapis iš KJV Biblijos (angl.), atspausdintos 1634 metais, t.y. tik 23 metai po jos pirmojo leidimo.

 

Taip pat pagalvokite, ar būtina pacitavus dalį Rašto, parašyti nuorodą, iš kurios Biblijos dalies paimta ši citata. Kadangi jūs rašote nekrikščionims, tai nuorodų sistemos jie taip ar taip nesupras. Vietoj to, kad, pavyzdžiui, užrašytumėme '1 Kor 2, 13', galime parašyti, kad šiuos žodžius užrašė Paulius, ankstyvojo periodo krikščionių vadovas.

Šis elektroninis laiškas iš Šiaurės Europos iliustruoja plačiai paplitusį Biblijos nepažinimą: "Esu jūsų svetainės skaitytojas. Skaitau ją su susidomėjimu. Bet kai kurių dalykų nesuprantu: Jono 10, 10b, NIV. Kas yra NIV? Prašau, ar galite man pasakyti, kas tai? Apreiškimo knyga – kur ją būtų galima surasti? Kas yra Apaštalų darbai?"

 

Internete įmanoma nuorodas į Bibliją (vieną eilutę, jų grupę ar visą ištrauką/skyrių) susieti su Biblijos tekstu per Bible Gateway (visa eilė kalbų ir vertimų, išskyrus lietuvišką) arba per WWW Biblijos vartus (http://biblija.visiems.lt/ lietuvių kalba, K. Burbulio vertimas). Nuoroda į Jn3,16 reikėtų formuoti taip: http://www.charity.lt/biblija/?s=Jn3,16

Biblijos eilutes WWW puslapyje galite parodyti mažų iššokančių langelių viduje arba panaudoti pastabų formatą.

 

Organizacijų vardai taip pat gali būti sudaryti iš žargono žodžių. Evangelistinėje aplinkoje galbūt geriau pasirinkti kitokį pavadinimą (angl.) svetainės paženklinimui.

 

Susijusios nuorodos 
Svetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje